Fulbright Eğitimde Mükemmeliyet ve Başarı Programı

Fulbright Eğitimde Mükemmeliyet ve Başarı (TEA) Programı, ortaokul ve lise düzeyinde tam zamanlı çalışan İngilizce öğretmenlerine, Amerika Birleşik Devletleri’nde altı haftalık bir profesyonel gelişim fırsatı sunmaktadır.

TEA Programı, İngilizce öğretmenlerinin hem öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmeyi hem de medya okuryazarlığının bu yöntem ve teknikler üzerindeki yeri ve etkisine ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Programa seçilen öğretmenler:

  1. ABD’deki üniversitelerde ileri düzeyde lisans ya da lisansüstü derslere katılırlar;
  2. En az 40 saat boyunca ABD’deki ortaokul ve liselerde ders gözlemi yapar, ders anlatır ve öğretmen meslektaşları ile tecrübelerini paylaşırlar;
  3. Hem ABD’nin hem de kendi ülkelerinin eğitim sistemlerinin uygulamalarını diğer program katılımcıları ile paylaşabilecekleri online bir profesyonel öğrenim topluluğuna katılırlar; ve
  4. ABD’deki program süreleri boyunca diğer eğitimsel ve kültürel faaliyetlerde yer alırlar.

Son Başvuru tarihi: 31.01.2020

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

Leave your thoughts

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs