TOPLUM MOBİLİZASYON SORUMLUSU 346 views

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ülkemizdeki mülteci ve sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.Devam etmekte/yeni başlamakta olan projemiz çerçevesinde SGDD’nin temsilciliklerinde görev yapmak üzere aşağıdaki niteliklere uygun “Toplum Mobilizasyon Sorumlusu” aranmaktadır.

İŞ TANIMI

 • Kişilerin ihtiyaç ve menfaatlerine göre toplum grupları kurmalarını teşvik etmek,
 • Mevcut mülteci ve yerel toplumların var olan projelerini tespit ve teşvik etmek ve gerektiğinde kapasite geliştirme eğitimleri vermek amacıyla onlarla iletişime geçmek,
 • Toplumlar, yerel otoriteler ve STK’lar arasında bir bağ kurmak için odak noktası olarak hareket etmek,
 • Toplantılar, odak grupları, saha ziyaretleri ve atölyeler aracılığıyla kurumun karar verme sürecinde mültecilerin aktif katılımlarını sağlamak,
 • Saha iletişim ağında paylaşılmak üzere konuşulacak konuları, mesajları, arka plan bilgilerini ve içeriği oluşturmak,
 • Toplum temelli faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması için düzenli olarak girdi sağlamak,
 • Toplum temelli faaliyetlerle ilgilenen toplum aracıları ve diğer ekip üyeleri de dâhil olmak üzere Toplum Temelli Koruma Ekibini süpervize etmek,
 • Uygulanma kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli teknik desteği ve dokümantasyonu sağlamak ve uygun izleme ve değerlendirme sistemlerinin uygulandığından emin olmak, tüm izleme süreçlerinde çalışanlara destek vermek ve faaliyetlerin ilerlemesi hakkında aylık ve haftalık raporlar sunmak,
 • Süpervizörle saha düzeyindeki başarılara ve zorluklara ilişkin bilgi paylaşımında bulunmak,
 • Saha ofisinin yürütülmesinde yaş, cinsiyet, farklılık ve sosyal uyumu yaygınlaştırmak .

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin sosyal hizmetler, hukuk ya da diğer ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak,
 • Farklılıklara saygı göstermek,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • Yaratıcı bir şekilde sorun çözme becerisine sahip olmak,
 • Etkin bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmak,
 • Kapsamlı bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi,
 • Paydaşların dahil edilmesini sağlama becerisi,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (Arapça bilgisi tercih sebebidir).

Başvuru:

 • İlgilenen adayların [email protected] adresine e-mail konusuna “TOPLUM MOBİLİZASYON SORUMLUSU – ŞEHİR” yazarak, özgeçmişini göndermeleri gerekmektedir.
 • İnsan kaynakları stratejimizin geliştirilmesi adına başvuru esnasında bu ilanı nerede  (vacanciesinturkey.com) gördüğünüzü  e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecektir. Telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Share this job

The Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (SGDD-ASAM) was established in 1995 in Ankara as an independent, impartial and non-profit association to assist refugees and asylum-seekers living in Turkey.

SGDD-ASAM has been providing social and legal support for the refugees and asylum-seekers in reaching their rights and services; psychosocial support and organizing numerous courses and activities for the purposes of integrating them into social life since its establishment and currently continues its activities in more than 60 offices across more than 40 provinces in Turkey.

SGDD-ASAM offers its services to all asylum-seeking and refugee groups regardless of making any discrimination based on language, religion, race, gender, sexual orientation, and political opinion.

SGDD-ASAM also aims to assist refugees and asylum-seekers living outside Turkey with its experience for more than 20 years by opening its first foreign representation in Athens in 2016.

SGDD-ASAM aspires to facilitate the access of refugees and asylum-seekers to their rights and services and to meet their basic needs by collaborating with the local authorities, the United Nations and other non-governmental organizations with its social workers, psychologists, health educators, interpreters, lawyers, peacebuilding officers, disability experts, language and skills instructors, volunteers and outreach teams.

Moreover, SGDD-ASAM organizes meetings and conferences at the national and international levels in order to expand public awareness regarding refugees and asylum-seekers and to strengthen collaboration and communication between the non-governmental organizations operating in this field and public institutions and organizations.

SGDD-ASAM is the first association in Turkey having the concept of ‘asylum-seeker’ in its official name!

Connect with us
More jobs from Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (SGDD-ASAM)

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!