Tercüman (Doğum izni süresince) 321 views

ROLUN AMACI:

Tercüman, sahadaki Çocuk Koruma programını aktivitelerinin çeviri ve tercümelerinden sorumludur. Bireysel Koruma Danışanı/ Vaka Yönetimi çalışanları, Psikososyal Destek Sorumlusu ve Topluluk Katılımı Çalışanı ile yakından çalışacaktır. Çeviri bireysel görüşmelerde Arapça’dan Türkçe’ye ve tersi olacaktır.

Çocuk Güvenliği:

Seviye 3 – Pozisyonun sorumlulukları çocuk ve gençlerle doğrudan ve düzenli temas, iletişim içermektedir.

ROL KAPSAMI:

Raporlama: Ekip Lideri

ANA SORUMLULUKLAR:

 • Farklı proje faaliyetleri sırasında (eğitimler, çalıştaylar, faydalanıcılar ile birebir iletişim dahil), proje ekibine günlük olarak doğrudan çeviri hizmetleri sunmak,
 •  Koruma ve İyilik Hali ve Yasal Haklar eğitimleri sırasında  Arapça’dan Türkçe’ye ve Türkçeden Arapça’ya profesyonel çeviri,
 • Gereken vakalara hizmet sağlayıcılara erişmelerinin kolaylaştırmak adına eşlik sağlanması,
 • Etkinlik ve atölye çalışmaları katılımcılarını telefon görüşmeleriyle davet etme.
 • Projenin toplumsal cinsiyete duyarlı olmasına (ve olabildince toplumsal cinsiyet normlarını dönüştürücü olmasına) ve çocuklar için her zaman güvenli olmasına katkıda bulunmak.
 • Hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanmasına aktif olarak katkıda bulunmak.
 • Çocukların yüksek yararını göz önünde bulundurarak, çocuğa karşı istismar, sömürü, ihmal ve şiddete karşı sıfır tolerans göstererek sonuçlar elde etmek.
 • Çocuk güvenliği vakalarını çevirirken ve vakaları yönlendirme sistemine girerken gizliliği korumak
 • Gerekli olduğunda daha az deneyimli, geçici veya dış tercümanlar tarafından çevrilmiş resmi terminoloji ve metinlerin doğruluk ve uyumluluğunu kontrol etmek.
 • Gerekli olduğu eğitim materyallerinin düzeltme okumasını yapmak.
 • Gerekli olduğunda MS-Excel ve MS-Word kullanarak formlar ve şablonlar tasarlamak
 • Gerekli olduğunda ilgili müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek

YETERLİLİKLERİ

Sonuç odaklı olma

Kişisel sorumluluk üstlenmek ve çocuklara yönelik iddialı hedeflerimizi ortaya koymak için diğerlerini hesaba katıp, sürekli olarak kendi performansını ve/veya takım  organizasyonunu iyileştirmek

Teknik ve profesyonel uzmanlığı uygulama

Gerekli teknik ve profesyonel uzmanlığı en yüksek standartlara uygulamak; Organizasyon içinde ve dışında en iyi uygulamaları teşvik edip ve paylaşmak

Başkalarıyla etkili şekilde çalışmak

Paylaşılan hedeflere ulaşmak için ortak çalışmayı,  çeşitliliği ve değişik bakış açılarını desteklemek. Etkili çalışma için ne zaman yönlendireceğini, ne zaman uygulayacağını bilmek

Etkili iletişim kurmak

Çevresiyle etkili, açık ve güvenle iletişim kurmak; diyalogu teşvik etmek, zamanında ve uygun mesajlar verip başkalarında güven oluşturmak

NİTELİK VE DENEYİM

İSTENEN ÖZELLİKLER:

Esas Özellikler:

• Hem Arapça / hem de Türkçe çeviri yapmakta üniversite diploması ve/veya ilgili deneyim

• STK döngüsünde en az 2 yıllık teknik odaklı çeviri ve tercümanlık deneyimi

• Göçmenler, mülteciler ve / veya sığınmacılarla çalışma konusunda en az 2 yıllık deneyim

• İyi yazma ve düzenleme becerileri

• Terminolojide veya çeviri için bilgisayar uygulamalarında deneyim ve / veya eğitim ile iyi bilgidayar teknolojileri becerileri.

• Çoklu görev ve zaman yönetimi becerileri

• Mükemmel Türkçe ve Arapça bilgisi.

Arzu Edilen Özellikler

• Çocuklarla, ergenlerle ve aileleriyle çalışma tecrübesi.

• Çocuk koruma programları ve terminolojisine aşina olmak

• İngilizce bilgisi

• Sosyal bilimlerde veya ilgili alanlarda yüksek lisans

• Koruma, çocuk koruma ve / veya topluluğu hareketlendirme konularında deneyim

• Önceki eğitimler, örn. çocuk koruma, koruma, psikososyal destek, psikolojik ilk yardım ve çocuk koruma.

Eşit fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürleri uyarınca yerine getirmesi gerekir

Çocuk Güvenliği

Çocukları güvende tutmamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor

Çalışanlarımızın Korunması:

Görev sahibinin, görevleri SCI taciz önleme politikasına uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Sağlık ve güvenlik

Rol sahibinin, görevleri SCI Sağlık ve Güvenlik politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Share this job

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!