Projects & Grants Associate/Proje & Kaynak Geliştirme Sorumlusu 453 views

(Turkish Follows)

About ATÖLYE

ATÖLYE is a 21st-century creative organization with an award-winning Strategic Design Studio and an Academy nested within a Creative Hub. Based in bomontiada, a historical beer factory, ATÖLYE fosters a fluid talent curation model that consists of a 150-person community. ATÖLYE’s work encompasses all facets of creative consulting including strategy, design, architecture, and technology. It provides these services through a unique modern network of practitioners.

 

Fueled by the diversity of its community, scarcity of its space, and the permeability of the whole system, ATÖLYE explores a new model for the creative services industry—one that may be called a “membrane organization.” With this system, ATÖLYE is able to offer a wide range of capabilities to its clients, all of which are centered around the core mission of addressing wicked problems and creating a positive impact.

In April 2019, ATÖLYE joined the kyu Collective. kyu is a collective of strategically curated creative businesses whose purpose is to be a source of creativity that propels the economy and society forward.

About the Job— Projects & Grants Associate

The purpose of ATÖLYE’s Creative Hub is to engage, nurture, and mobilize creative individuals and communities so that they can purposefully contribute to the world as their best selves. Our nurturing mindset fosters creative communities, the creative economy, and creative hubs ecosystem as a whole through new events, programs, and projects. These initiatives will rewire the processes and tools to become the connecting tissue of our network across locations and generate new opportunities.

This is why we are looking for a highly organized, passionate, and experienced Projects & Grants Associate who will take on a critical role to bring the public programs and projects to life.

Main Responsibilities

 • Overviewing ATÖLYE’s programming strategy and enhancing the perception of the role of the Creative Hub
 • Proactively engaging with funding institutions (public entities, development agencies, EU, etc.) and maintaining all existing and developing partnerships
 • Leading the drafting process of concept notes, technical proposals, budgets, and log-frames while ensuring consistency and quality throughout
 • Collaborating with relevant units and team members within ATÖLYE in line with internal organizational procedures
 • Writing effective research proposals, fundraising documents, and grant proposals
 • Project management, including the entire cycle from designing and developing applications to implementation and reporting
 • Supporting the project’s lead in documentation, administration, finance, and operations
 • Preparing written content and briefs
 • Preparing, programming, and coordinating activities related to the project (conferences, residencies, exhibitions, meetings, festivals, study visits, etc.)

Requirements

 • 5+ years of experience in fundraising, project management, and/or public programming (preferably Creative Europe, Erasmus+, Horizon2020, Intercultural Dialogue, etc.)
 • Experience in grant/project writing and new business development
 • Bachelor’s degree in a relevant field
 • Professional experience in different fields of creative industries
 • Proven track record of team, budget, and time management
 • Managing multi-stakeholder engagements
 • Advanced proficiency in English and Turkish

Preferred Skills and Qualities

 • Being passionate about creative industries, creative hubs, and co-design methods
 • Having strong self-expression, storytelling, and communication skills
 • Analytic and creative outlook against challenges
 • Eagerness to learn new trends and constantly research new best practices
 • Motivation to interact with people (team, contractors, partners, external stakeholders, etc.) on a daily basis to achieve shared goals
 • Experience with project management tools (Asana, Basecamp, Trello, etc.)
 • Using Google Suite products for collaborative work and organizing documents

What do we offer?

 • An inspiring and dynamic workspace as part of an interdisciplinary community
 • The opportunity to work in strategic projects with leading institutions in Turkey and beyond
 • A transdisciplinary workflow that promotes constant learning
 • Private health insurance, meal card, and year-end bonus

APPLICATION:

 • To apply please follow this link https://vacanciesinturkey.com/istanbuljobs
 • To help us track our recruitment effort, please indicate in your cover/motivation letter where (vacanciesinturkey.com) you found out about this vacancy.

 

Proje & Kaynak Geliştirme Sorumlusu

ATÖLYE Hakkında 

ATÖLYE, Yaratıcı Platform’unun içinde ödüllü bir Stratejik Tasarım Stüdyosu ve bir Akademi yerleştiren bir yaratıcı organizasyondur. İstanbul’daki tarihi bira fabrikası bomontiada içerisinde yer alan ATÖLYE’nin özenle bir araya getirilmiş komünitesi 150’yi aşkın yaratıcı profesyonelden oluşuyor. ATÖLYE’nin üstlendiği projeler strateji, tasarım, mimari ve teknoloji alanlarında yaratıcı danışmanlığın bütün uygulamalarını kapsıyor.

ATÖLYE bu hizmetleri modern ve daha önce eşi görülmemiş bir yetenek ağı sayesinde sunuyor; çok çeşitliliği teşvik eden topluluğu, bilinçli olarak limitlenmiş alanı ve şeffaf sisteminden aldığı güç ile yaratıcı hizmetler sektöründe yeni bir model kazandırıyor. ATÖLYE’nin bu sistem sayesinde müşterilerine sunabildiği geniş yelpazedeki hizmetlerin tamamı, dünyanın çetrefilli problemlerinin ele alınması ve sunulan çözümler aracılığıyla en fazla olumlu etkinin yaratılabilmesi amacını taşıyor.

ATÖLYE, 2019 yılının Nisan ayında kyu Collective’e katıldı. kyu, toplumu ve ekonomiyi harekete geçirecek yaratıcılığa kaynak olmak için özenle seçilmiş ve stratejik olarak bir araya getirilmiş yaratıcı organizasyonlardan oluşan bir kolektif.

Pozisyon Hakkında— Proje & Kaynak Geliştirme Sorumlusu

ATÖLYE’nin Yaratıcı Platform’unun amacı, yaratıcı bireyleri ve toplulukları bir araya getirmek, beslemek ve harekete geçirmek, böylece dünyaya en iyi benliklikleriyle katkı sağlamalarını desteklemektir. Besleyici zihniyetimiz yeni etkinlik, program ve projeler aracılığıyla yaratıcı toplulukları, yaratıcı ekonomiyi ve yaratıcı platform ekosistemini bir bütün olarak teşvik eder. Bu girişimler, ağımızın farklı lokasyonlar arasında bağlantı dokusu hâline gelmek ve yeni fırsatlar yaratmak için süreçleri ve araçları yeniden canlandıracak.

Bu nedenle, kamu programlarını ve projelerini hayata geçirmek için kritik bir rol üstlenecek, son derece organize, tutkulu ve deneyimli bir Proje & Kaynak Geliştirme Sorumlusu arıyoruz.

Temel Sorumluluklar

 • ATÖLYE’nin programlama stratejisine hâkim olarak Yaratıcı Platform’un algısının geliştirilmesi
 • Proaktif olarak finansman kurumlarıyla (kamu kurumları, kalkınma ajansları, AB, vb.) ilgilenilmesi ve mevcut ve gelişmekte olan tüm ortaklıkların sürdürülmesi
 • Konsept notlarının, teknik tekliflerin, bütçelerin ve proje çerçevelerinin taslak sürecine liderlik edilmesi, tutarlılık ve kalite sağlanması
 • Kurum içi prosedürlere uygun olarak ATÖLYE bünyesindeki ilgili birimler ve ekip üyeleri ile işbirliği yapılması
 • Etkili araştırma önerileri, fon toplama belgeleri ve hibe teklifleri yazılması
 • Uygulama tasarlama ve geliştirmeden raporlamaya kadar tüm döngüyü içeren proje yönetimi
 • Projenin dokümantasyon, yönetim, finans ve operasyondaki liderliğinin desteklenmesi
 • Yazılı içerik ve özetler hazırlanması
 • Proje ile ilgili faaliyetlerin hazırlanması, programlanması ve koordine edilmesi (konferans, rezidans, sergi, toplantı, festival, çalışma ziyareti vb.)

İhtiyaçlar

 • Fon geliştirme, proje yönetimi ve/veya kamusal programlama alanında 5 yıldan fazla deneyim (tercihen Creative Europe, Erasmus +, Horizon2020, Kültürlerarası Diyalog vb.)
 • Hibe / proje yazma ve yeni iş geliştirme konularında deneyim
 • İlgili bir alanda lisans derecesi
 • Yaratıcı endüstrilerin farklı alanlarında profesyonel deneyim
 • Takım, bütçe ve zaman yönetiminde kanıtlanmış performans
 • Çok paydaşlı etkileşimleri yönetme
 • İngilizce ve Türkçe’de ileri düzeyde yeterlilik

Tercih Edilen Beceri ve Nitelikler

 • Yaratıcı endüstriler, yaratıcı platformlar ve ortak tasarım yöntemleri hakkında tutkulu olmak
 • Güçlü kendini ifade etme, hikâye anlatma ve iletişim becerilerine sahip olma
 • Zorluklara karşı analitik ve yaratıcı yaklaşımlar sergileyebilme
 • Yeni trendleri öğrenme ve sürekli yeni en iyi uygulamaları araştırma çabası
 • Paylaşılan hedeflere ulaşmak için insanlarla (ekip, danışmanlar, ortaklar, dış paydaşlar vb.) günlük olarak etkileşimde bulunma motivasyonu
 • Proje yönetimi araçlarında deneyim (Asana, Basecamp, Trello, vb.)
 • Ortak çalışma için Google Suite ürünlerini kullanma ve belgeleri düzenleme

Ne sunuyoruz?

 • İlham veren, dinamik bir mekân, komünite ve çalışma ortamı
 • Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumları ile stratejik projelerde işbirliği yapma fırsatı
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı
 • Özel sağlık sigortası, yemek kartı ve sene sonu bonus uygulaması

APPLICATION:

 • To apply please follow this link https://vacanciesinturkey.com/istanbuljobs
 • To help us track our recruitment effort, please indicate in your cover/motivation letter where (vacanciesinturkey.com) you found out about this vacancy.
Share this job

ATÖLYE is a 21st-century creative services company that embeds an award-winning Strategic Design Studio within a vibrant Creative Hub.


2013 yılında kurulan ATÖLYE, ödüllü Stratejik Tasarım Stüdyosu’nu Yaratıcı Platformu’unun içinde konumlandıran 21. yüzyıla ait bir yaratıcı organizasyon. ATÖLYE aynı zamanda kyu Collective’in de bir parçası. kyu, toplumu ve ekonomiyi harekete geçirecek yaratıcılığa kaynak olmak için özenle seçilmiş ve stratejik olarak bir araya getirilmiş yaratıcı organizasyonlardan oluşan bir kolektif. İstanbul’daki tarihi bira fabrikası bomontiada içerisinde yer alan ATÖLYE’nin özenle bir araya getirilmiş komünitesi 150’yi aşkın yaratıcı profesyonelden oluşuyor.

ATÖLYE’nin üstlendiği projeler strateji, tasarım, mimari ve teknoloji alanlarında yaratıcı danışmanlığın bütün uygulamalarını kapsıyor. ATÖLYE bu hizmetleri modern ve daha önce eşi görülmemiş bir yetenek ağı sayesinde sunuyor; çok çeşitliliği teşvik eden topluluğu, bilinçli olarak limitlenmiş alanı ve şeffaf sisteminden aldığı güç ile yaratıcı hizmetler sektöründe yeni bir model kazandırıyor. ATÖLYE’nin bu sistem sayesinde müşterilerine sunabildiği geniş yelpazedeki hizmetlerin tamamı, dünyanın çetrefilli problemlerinin ele alınması ve sunulan çözümler aracılığıyla en fazla olumlu etkinin yaratılabilmesi amacını taşıyor.

2019 yılının nisan ayında ATÖLYE, çoğunluk hissesini devrederek, toplumu ve ekonomiyi ileri götürmek için stratejik olarak bir araya getirilmiş organizasyonlardan oluşan bir kolektif olan kyu Collective’e katıldı.

Information
 • Address Turkey
Connect with us
More jobs from ATÖLYE

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!