Mobile lines administrator-Turkey / Mobil hatlar yöneticisi-Türkiye (open until filled). 260 views

(Turkish Follows)

Mobile lines administrator-Turkey

 

Azurreo is a service provider specialized in the Telecommunications industry, with independent staff working in Turkey.

 

Our experts leverage more than 15 years of experience and methodologies, and best practices to help our customers successfully tackle their challenges.

 

We work across disciplines at any point in the project lifecycle, from strategy to design to implementation to operations and maintenance.

 

We offer

 

 • A modern and international work environment

 

 • A collegial atmosphere

 

 • An open corporate culture

 

 • An innovative technology

 

 • New Challenges

 

 • Concrete benefits

 

We are looking for a mobile lines administrator to join our team.

 

Responsibilities

 

 • Ensure the administrative management of mobile lines in more than 60 countries (validity, contracts, registration);
 • Resolve issues and problems related to these lines in coordination with the concerned operators;
 • Track and resolve trouble incidents on our ticketing tool,
 • Maintain the database relating to the administrative and technical aspects associated with the lines up-to-date.

 

This is not a telephone operator position.

 

Qualifications

 

 • University diploma;

 

 • Very good command of spoken and written English (a must);

 

 • Command of Arabic or any other language is a plus;

 

 • Experienced with the use of PC and internet;

 

 • Very good command of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc.);

 

 • Solution-oriented way of working;

 

 • Willingness to learn;

 

 • Communication skills;

 

 • A strong sense of responsibility.

 

 

 

CONTRACT:

 

 • Full-time

 

 • Status: permanent contract

 

 • Freelance

 

This opportunity will allow you to work in an international environment and develop your skills. An integration and advanced training course are planned as part of the start-up.

 

Choose Azurreo to develop your skills and have a unique professional experience.

 

HOW TO APPLY?

 • If you are ready to take up this challenge, apply now and your application will be considered immediately. We are always listening to motivated people. Please send an email to [email protected] and specify in the subject of your email, the title of the post in question.
 • To help us track our recruitment effort, please indicate in your e-mail where (vacanciesinturkey.com) you saw this job posting.

Mobil hatlar yöneticisi-Türkiye

 

Azurreo, Türkiye’de bağımsız kadrosu ile Telekomünikasyon sektöründe uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcısıdır.

 

Uzmanlarımız, müşterilerimizin zorluklarıyla başarılı bir şekilde başa çıkabilmek için 15 yılı aşkın deneyim ve metodolojiden ve en iyi uygulamalardan yararlanır.

Stratejiden tasarıma, uygulamadan operasyon ve bakıma kadar proje yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında disiplinler arasında çalışıyoruz.

 

Ekibimize katılmak için bir mobil hat yöneticisi arıyoruz.

 

Biz sunuyoruz

 

 • Modern ve uluslararası bir çalışma ortamı

 

 • Üniversite atmosferi

 

 • Açık bir kurum kültürü

 

 • Yenilikçi bir teknoloji

 

 • Yeni Zorluklar

 

 • Somut faydaları

 

Sorumluluk

 

 • 60’tan fazla ülkede mobil hatların (geçerlilik, sözleşmeler, kayıt) idari yönetimini sağlamak;
 • İlgili operatörlerle koordineli olarak bu hatlarla ilgili sorun ve sorunları çözmek;

 

 • Biletleme aracımızdaki sorun olaylarını takip etmek ve çözmek

 

 • Hatlarla ilgili idari ve teknik yönleri ile ilgili veri tabanını güncel tutmak.

 

Bu bir telefon operatörü pozisyonu değildir.

 

Nitelik

 

 • Üniversite diploması;
 • Çok iyi sözlü ve yazılı İngilizce (bir zorunluluk);

 

 • Arapça veya başka bir dilin komutu bir artıdır;
 • PC ve internet kullanımı ile deneyimli;
 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) çok iyi komut;
 • Çözüm odaklı çalışma şekli;
 • Öğrenme isteği;
 • İletişim becerileri;
 • Güçlü bir sorumluluk duygusu.

 

Sözleşme

 

 • Tam zamanlı
 • Durum: daimî sözleşme

 

 

NASIL BAŞVURULUR?

Bu zorluğu üstlenmeye hazırsanız, şimdi başvurun ve başvurunuz hemen değerlendirilecektir. Her zaman motive olmuş insanları dinliyoruz.

 • Lütfen özeçmişinizi İngilizce olarak [email protected] adresine gönderin ve e – postanızın konusunda söz konusu gönderinin başlığını belirtin.
 • İnsan kaynakları stratejimizin geliştirilmesi adına başvuru esnasında bu ilanı nerede (vacanciesinturkey.com) gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.
Share this job

Azurreo is a service provider specialized in the Telecommunications industry, with independent staff working in Turkey.

Our experts leverage more than 15 years of experience and methodologies, and best practices to help our customers successfully tackle their challenges.

We work across disciplines at any point in the project lifecycle, from strategy to design to implementation to operations and maintenance.


Azurreo, Türkiye’de bağımsız kadrosu ile Telekomünikasyon sektöründe uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcısıdır.

Uzmanlarımız, müşterilerimizin zorluklarıyla başarılı bir şekilde başa çıkabilmek için 15 yılı aşkın deneyim ve metodolojiden ve en iyi uygulamalardan yararlanır.

Stratejiden tasarıma, uygulamadan operasyon ve bakıma kadar proje yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında disiplinler arasında çalışıyoruz.

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!