Hukuk Sorumlusu 813 views

İş İlanı: Hukuk Sorumlusu

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Beyoğlu[1]

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan  mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmi kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

 

Görev ve Sorumluluklar:

 • Çalışan sözleşmeleri, hizmet ve mal alım sözleşmeleri ile dernek faaliyet alanını ilgilendiren sözleşmelerin hukuki uygunluğunu sağlamak konusunda ekibe destek vermek; satın alımlar için şablon sözleşmeler hazırlayarak sözleşmelerin hukuki açıdan dikkat gerektiren noktalarını detaylandırarak diğer çalışanları yönlendirmek,
 • CİSST’in yapacağı yerinde izleme faaliyetlerine, hapishane ziyaretlerine katılmak ve izleme raporları hazırlamak,
 • İnfaz süreçlerine dair yasaları ve yönetmelikleri takip etmek ve bunlara dair çalışanlara bilgi vermek,
 • Gerekli durumlarda, hukuki boyutunun değerlendirilmesi için, alana dair bilgi notları ve başvuru taslakları oluşturmak,
 • Emsal dava ve kararları takip ederek ekiple paylaşmak,
 • Alanı ile ilgili toplantı, konferans ve seminerlere katılmak,
 • CİSST Gönüllü Avukat Ağı’nın organizasyon ve iletişimini sağlamak,
 • Avukatlardan oluşan inisiyatif, oluşum, organizasyon ve barolarla ilişkileri sağlamak,
 • Adli ve idari süreçlerde vekil sıfatıyla sürece dahil olmak; stratejik dava takibi yapmak,
 • Çalışanların alana dair hukuki sorularına yanıt vermek, gerektiğinde buna dair toplantılar düzenlemek.

 

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak,
 • İnfaz hukuku başta olmak üzere insan hakları hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışma deneyimi ya da ilgisi olmak,
 • Dernekler hukuku mevzuatına genel hatlarıyla hakim olmak (tercihen),
 • İdare hukuku alanında dava takibi/idari başvuru yolları deneyimi olmak (tercihen),
 • Hak temelli sivil toplum örgütünde hukuk sorumlusu olarak çalışmış ya da kurum içi hukuk danışmanı olarak çalışma deneyimi olmak (tercihen),
 • İnsan hakları, dernek ilke ve hedefleriyle[2] uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak[3].

Son Başvuru Tarihi:

 • Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 11 Aralık Cuma tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Hukuk Sorumlusu” yazılması rica olunur.
 • İnsan kaynakları stratejimizin geliştirilmesi adına başvuru esnasında bu ilanı nerede (vacanciesinturkey.com) gördüğünüzü e-postanızda  ve niyet metubunuzda belirtmenizi rica ederiz.

[1] Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de evden çalışma uygulamasına geçilmiştir. Salgının seyrine göre bir süre evden çalışılabilir.

[2] Bknz. http://cisst.org.tr/hakkimizda/ilkelerimiz/

[3] http://cisst.org.tr/hakkimizda/politika-belgeleri/

27 Kasım 2020
Share this job

TCPS, 1 Ocak 2015 tarihinde, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” adını taşıyan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu  ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen projesi kapsamında kurulmuştur. Kurucuları, sivil toplum örgütünde çalışmanın yanı sıra kapatılma alanında akademik anlamda üretimlerde bulunmakta ve TCPS’i kapatılma/hapishaneler alanında akademi ve sivil toplum arasında bir kesişim olarak düşünmektedir.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form