Internship Opportunity – Staj Fırsatı 1146 views

Qualifications of Applicants:

 • Graduate or Undergraduate Students: Applicants must be, at least,  in their second year of undergraduate study at the time of application. An undergraduate degree is a plus.
 • Preferred academic disciplines: Political Science, History, Economics, Islamic Studies, Oriental Studies, Studies in Turkish/Turkic languages and culture, Sociology, or International Law
 • Proved interest in Politics, Society , Economy and Culture of Turkey, South Eastern Europe and/or the Middle East
 • A special interest in liberal politics
 • Basic or advanced knowledge of the Turkish language desired (not required)
 • Excellent command of the English language (in speaking and writing)
 • High motivation and commitment
 • Highly developed ability to work autonomously and self-dependently
 • High level of flexibility in the intercultural dialogue.

Please note: There are no preferences from our side with regard to the nationality of potential applicants. In case you have the qualifications mentioned above, please feel free to apply!

 

Application Procedure:

 

 • Application letter
 • Curriculum vitae
 • Letter of motivation (please explain why you are interested in the internship, what it is that makes you a strong candidate and what your expectations of the internship are)
 • Academic Transcript from university listing grades as well as courses taken
 • Credentials Certificates from past internships/ jobs.
 • Availability for the internship.

Please send these documents by mail to the Resident Representative of  Friedrich Naumann Foundation for Liberty in Turkey, Dr. Hans-Georg Fleck ([email protected]).

 1. If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on vacanciesinturkey.com
 2. vacanciesinturkey.com will appreciate it, if you can SHARE this job announcement on social media as we provide our services for FREE for both job seekers and job providers.

 

Please send your complete application four months prior to the start of the internship. Early applications will receive preferential treatment. 

Please note that due to the volume of applications that we are receiving, we will only be able to respond to shortlisted candidates. 

 

Basic information on our Internship:

 • The FNF is an organisation for adult civic education. It is not an educative body.
 • The FNF, Istanbul Office, strives to integrate the intern in the daily working routine.
 • The internship with FNF is a voluntary service. The FNF will not be able to provide you with any funding for the duration of the internship.
 • The standard internship duration is three months. Only in exceptional cases, we might consider a reduced or a prolonged time frame for your internship.
 • The intern is required to write a two-page report evaluating her/his internship for the latest  within two weeks after the end of the internship.
 • FNF will provide you with a certificate documenting your internship (on request).
 • In general, your internship with FNF comprises 40 work hours per week. Exceptions are negotiable.

Our service for interns in our office:

 • Excellent working conditions (individual working place, PC, access to the Internet; Telefon,  etc). The entire office infrastructure is at your disposal
 • Access to local and international events in Istanbul (or in Turkey) related to the mission and work of FNF, whether organised by FNF or other organisations.
 • Contacts to local and international partners of FNF, in Turkey and on an international scale.

We expect from you:

 • Willingness to assist in all fields of our everyday work
 • Ability to carry out research and to write reports
 • Cooperation in organizing FNF events (conferences, seminars, workshops, round-tables, discussions, visiting programs, etc.).

Health Insurance:

The FNF is not able to provide you with a health Insurance during your internship, i.e. during your stay in Turkey. We therefore strongly recommend for you to make necessary arrangements, i.e. signing health/accident insurance, prior to the commencement of your internship.

Thus, contracting Health (and, potentially, Accident) Insurance beforehand for your entire stay is highly recommended.

 

Staj Fırsatı

Başvuru Sahibinde Aranan Nitelikler:

 • Mezun yada Üniversite öğrencisi: Başvuru sahibi, başvuru sırasında üniversite eğitiminin en az 2. yılında olmalıdır. Lisans derecesine sahip olmak avantaj      sayılacaktır.
 • Tercih edilen akademik disiplinler: Siyaset Bilimi, Tarih, Ekonomi, İslam Çalışmaları, Doğu Çalışmaları, Türk Dili ya da kültürü alanında çalışmalar, Sosyoloji veya Uluslararası Hukuk
 • Siyaset, Toplum , Türkiye Ekonomisi ve Kültürü,  Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu alanına ilgi
 • Liberal siyaset alanına özel bir  ilgi
 • Temel yada ileri derece Türkçe bilgisi tercih edilir (gerekli değil)
 • Çok iyi İngilizce bilgisi ( Konuşma ve Yazma)
 • Motivasyonu yüksek ve işine bağlı
 • Gelişmiş kendi kendine ve bağımsız çalışabilme yeteneği
 • Kültürler arası diyalogda esneklik

Not: Başvuru sahibinin milliyeti ile ilgili olarak tarafımızdan herhangi bir tercih sebebi yoktur. Yukarıdaki özellikleri taşıdığınızı düşünüyorsanız, başvuru yapmaktan çekinmeyiniz!

 

Başvuru Süreci:

 • Başvuru Mektubu
 • Öz geçmiş
 • Motivasyon mektubu (Stajla neden ilgilendiğinizi, sizi güçlü bir aday yapan özelliklerinizi ve beklentilerinizi lütfen açıklayınız)
 • Alınan dersleri ve notları gösteren, üniversitenizden alacağınız transkript
 • Geçmişteki deneyimlerinizi gösteren sertifikalar
 • Staj için uygun tarihler

Bu belgeleri Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Daimi Temsilcisi  Dr. Hans-Georg Fleck’e  mail ile gönderiniz. ([email protected]).

 • Başvuru esnasında bu ilanı vacanciesinturkey.com sitesinde gördüğünüzü belirtmenizi rica ederiz.

 

Staja başlamak istediğiniz tarihten dört ay önce eksiksiz  başvurunuzu iletiniz. Erken başvurular tercih edilmekte olup buna göre değerlendirmeye alınacaktır.

Çok sayıda başvuru aldığımızdan, sadece ön elemeyi geçen adaylarla iletişime geçilecektir.

 

Stajla İlgili Temel Bilgiler:

 • FNF, yetişkinlere yurttaşlık bilinci aşılayan bir kurumdur. Eğitici bir organ değildir.
 • FNF İstanbul Ofisi, stajyerleri günlük çalışma düzenine adapte etmeye çalışacaktır.
 • FNF stajı gönüllülük esaslarına dayanmaktadır. Staj süresince herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
 • Standart staj süresi 3 aydır. Sadece, istisnai durumlarda staj süresinin uzatılması ya da kısaltılması düşünülecektir.
 • Stajyer, staj bitimini takiben en geç iki hafta içerisinde, stajını değerlendiren iki sayfalık bir rapor sunacaktır.
 • FNF, stajınızı belgeler nitelikte bir sertifika sunacaktır (istenmesi halinde).
 • Genel olarak, FNF stajınız haftada 40 çalışma saati olarak belirlenmiştir. İstisnai durumlarda görüşülebilir.

Ofiste Stajyerimize Sunulan İmkanlar:

 • Çok iyi çalışma koşulları (bireysel çalışma alanı, PC, İnternet erişimi, telefon vb) Tüm ofis altyapısı ve şartlarından yararlanılabilir.
 • İstanbul ya da Türkiye genelinde,FNF ya da diğer kurumlar tarafından organize edilen, FNF misyon ve çalışmalarıyla ilgili yerel ve uluslararası organizasyonlara erişim.
 • FNF’in Türkiye ya da uluslararası düzeydeki yerel ve uluslararası ortaklarıyla temaslar.

Sizden Beklentilerimiz:

 • Günlük çalışma düzeninin tüm alanlarında yardımcı olmaya istekli olmak
 • Araştırma ve rapor yazma becerisi
 • FNF etkinliklerinin düzenlenmesinde işbirliği (konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tartışmalar,ziyaret programları vb).

Sağlık Sigortası:

FNF, stajınızın yanı sıra Türkiye ikametiniz süresince  sağlık sigortası sağlamayacaktır. Stajınız ya da Türkiye ikametinizin öncesinde sağlık sigortası gibi tüm düzenlemeleri gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Tüm kalış sürenizi kapsayan, herhangi bir kaza ihtimaline karşı, önceden bir sağlık sigortası sözleşmesi yapmanızı öneriyoruz.

Share this job

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) is the foundation for liberal politics in the Federal Republic of Germany. It aims to promote the goal of making the principle of freedom valid for the dignity of all people and in all areas of society, both in Germany and abroad. In Germany, the Foundation offers various forums, mostly for young and talented people, to exchange information and experience in present-day contexts. Abroad, the support of human rights, the rule of law and democracy in more than 60 countries form the core of the work of the regional offices in Europe, Africa, Asia, and Central America; various forms of international dialogue and transatlantic dialogue programs are implemented in order to promote these values around the world. The FNF has been acting in Turkey with partners from civil society, academia, economy and politics since 1991 when the first office was opened in Ankara. In 2002, the office moved to Istanbul.

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı, uluslararası düzeyde sivil eğitimi için çalışan, Almanya merkezli bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bireysel özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisinin temelini oluşturduğu liberal değerleri tanıtmak için çalışır. Aynı zamanda, bu liberalizm anlayışı, hoşgörü, insan haklarına saygı, her vatandaşın dini inançlarına saygı duyan seküler devlet kavramlarını da kapsar.

1991 yılında Ankara’da faaliyete geçen FNF, 2002 yılından beri İstanbul’da sivil toplum, akademi, ekonomi ve politika çevrelerinden partnerleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

Connect with us
More jobs from Friedrich Naumann Vakfı (Foundation - Stiftung)

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form