Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı (Tedarik ve Üretim Planlama) 245 views

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı

Şartname

(P173997)

 

(Tedarik ve Üretim Planlama)

 

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

Türkiye

Referans Numarası: CS-C3.1-05b

 

 

DANIŞMANLIĞIN AMACI

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan eğitim yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Detaylar için, lütfen, bu Şartname’nin ekindeki proje bilgisi ve tanımı kısmına bakınız.

 

 

“DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME UZMANI – TEDARİK VE ÜRETİM PLANLAMA” POZİSYONUNUN AMACI DİJİTAL YENİLİK EĞİTİM SİSTEMİ (EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ, AR-GE PROGRAMI, MÖL, VS.) İÇİNDEKİ FARKLI EĞİTİM MATERYALLERİNE YÖNELİK TEDARİK VE TALEBE YÖNELİK GENEL PLANLAMA, ÜRETİM, DESTEK VE İZLEME, KALİTE KONTROL VE DİĞER LOJİSTİK UNSURLARIN SAĞLANMASIDIR.

 

 

İŞİN KAPSAMI

 

İçerik Geliştirme Uzmanı (Tedarik ve Üretim Planlama)

 

Görev ve Sorumluluklar

 

 

 1. PUB içinde aşağıda verilenler de dahil olacak şekilde dijital içerik ve eğitim teknolojilerine yönelik üretim, tedarik ve diğer lojistik stratejilerinin incelenmesi ve ilgili tavsiyelerde bulunulması:

 

 • Kurum içi içerik geliştirme süreci

 

 • Ar-Ge Programı
 • Eğitim Teknolojileri Merkezi
 • Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL)

 

 • Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosisteminin, ekosistem bütçesinin, stratejinin ve eylem planının hazırlanması, kurulması ve uygulamasının takibi için üretim, tedarik ve lojistik kalite kontrolün sağlanması.

 

 • Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL) içinde geliştirilecek olan içeriklerin geliştirilmesi, kuluçkası, Ar-Ge çalışmaları, test edilmesi ve kullanımına başlanmasına yönelik üretim, tedarik, talep ile diğer lojistik ve kurumsal unsurlarla ilgili stratejilere ve planlara katkıda bulunulması.

 

 

 1. Proje Bileşeni 2 – Güvenli ve Kaliteli Dijital İçerik ve Pedagoji ile ilgili dijital içeriklerin satın alınması için ihtiyaç analizlerinin, fizibilite çalışmalarının ve şartnamelerin hazırlanmasına yönelik üretim, tedarik, strateji ve lojistik hususlarında girdi katkısında bulunmak. Bunların arasında (Proje sırasında diğerleri de tanımlanabilir):

 

 • Söz konusu sözleşme/lerin (örneğin Sözleşme Referans Numarası NCS-C2.1-01a, b, c…. ve NCS-C2.1-02a, b, c…) gözetim hizmetleri için aşağıdaki konu/larda Alt Bileşen 2.1 altındaki sözleşme/lerin teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik ve diğer lojistik teknik desteğin sağlanması ve destek verilmesi

o  Dijital okuryazarlık desteğine yönelik içeriklerin,

o COVID-19 güvenlik ve diğer afet risk azaltma yönetimine yönelik içeriklerin (DRRM),

 

o  Telafi programına yönelik içeriklerin,

o  İlkokul seviyesine yönelik dijital içeriklerin,

o Veliler için psikososyal & zihinsel sağlık danışmanlığı/rehberliği, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içeriklerin ve Proje Gereklilikleri ve zaman planı ile uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve YEĞİTEK idarecileri ve çalışanları ile bahsi geçen hazırlık çalışmaları/gözetim hizmetlerinin koordine edilmesi.

 

 • Bileşen 2 altındaki Fizibilite Çalışmalarının teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik, iletim ve diğer lojistik ve teknik desteğin sağlanması ve destek verilmesi.

o Proje Fizibilite raporları içindeki üretim, tedarik ve diğer lojistik teknik destek ve kalite kontrol stratejilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve düzeltme gereken konulardaki eksikliklerin belirlenmesi.

 

o Çalışmaların yürütülmesini sağlamak için Fizibilite DANIŞMANI ile iş birliği içinde çalışılması.

 

 • Alt Bileşen 2.1 altında bulunan COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açıldığı Döneme Yönelik K-12 Seviyesinde Kapsamlı, Erişilebilir ve Eşit Dijital İçerikler için Mal sözleşmesi/leri için Referans Numarası CS-C2.2-01 olan Sözleşmenin Danışman Firması tarafından teslim edilen teknik şartnamelere üretim, tedarik ve diğer lojistik strateji konularında geri bildirim verme, gerekli incelemeleri gerçekleştirme ve MEB tarafından gerekli görülen ilgili gözetim hizmetleri;

 

 • Kurum İçi İçerik Geliştirme kapsamında dijital içerik geliştirme stüdyosu (Sözleşme Referans Numarası GO-C2.1-03) için gereken donanımların (örneğin kamera, mikrofon, diğer görsel-işitsel üretim donanımı & yazılımı) ve kameraman, yönetmen, video editörü vb. gibi çalışanlara (Sözleşme Referans Numarası-C2.1-01a, b, c) yönelik konularda teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik ve iletim konularında stratejik destek/teknik destek sağlamak;

 

 1. Alt Bileşen 2.1 ve 2.2 altında gerçekleştirilecek olan süreçlere üretim, tedarik ve diğer lojistik girdilerle ilgili teknik destek sağlamak için YEĞİTEK/PUB içindeki satın alma ve mali yönetim ekipleri ile koordinasyonda bulunma.

 

 

 1. Dijital eğitim ekosistemi içindeki materyallerin ve malların düzgün üretimi, tedarik edilmesi ve kalite kontrolü ile ilgili olarak proje paydaşları ile aktif iletişimde bulunma.

 

 • Proje Bileşeni 2 ile ilgili olan eğitim ve iletişim stratejilerine katkı sağlama (dijital eğitim

 

yenilikleri ve ekosistem).

 

 • Bilgi paylaşımı, ve istişare gerçekleştirmek ve ortaklık kurmak için okullardaki, üniversitelerin eğitim fakültelerindeki, ilçelerdeki eğitim müdürlüklerindeki ve diğer eğitim kurumlarındaki eğitim paydaşlarının tanımlanmasını destekleme.

 

 

 1. Bahsedilen görevlerin kapsamı içinde ortaya çıkacak olan ek işleri ve YEĞİTEK idaresi tarafından talep edilen diğer görevleri yerine getirme.

 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ

 

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi 20 Aralık 2020 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 36 ay olarak hesaplanmıştır.

 

 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

 

 

İçerik Geliştirme Uzmanı: Üretim/Tedarik Planlaması & İletimi Gereklilikler

 

 1. Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, tercihen Bilgisayar Öğretmenliği bölümü veya İletişim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi; eğitim tasarımı ve / veya uygulama sağlama mekanizmaları ve kalite kontrolleri dahil olmak üzere tercihen 5 yıllık deneyim,
 2. Dijital eğitim içeriği türleri, üretim teknikleri ve standartları konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,

 

 1. Eğitim materyali senaryo yazımına hakim, branş öğretmenlerini veya dış alımlarda firmanın üretiminin her aşamasında EBA platformu için dijital içerik standartlarına uygunluğunu kontrol edebilecek bilgi ve 5 yıllık tecrübeye sahip olmak,

 

 1. MEB müfredatını ve güncellemeleri takip ve analiz konularında bilgili ve deneyimli, sınıf içi ve uzaktan eğitim hususunda üretim planlama ve tedarik konularında tavsiye verecek donanımda olmak,
 2. Sınıf içi öğretim ve uzaktan eğitim için geliştirilecek olan içeriklerin üretim planlama ve tedarik özelliklerinin uygunluğu için gerekli rehberliği yürütecek donanımda olmak,

 

 1. Yeni medya araçlarına hakim olmak,
 2. Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü olmak,
 3. Disiplinli, proaktif, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
 4. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 5. Tercihen İngilizceyi iyi derecede yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak.

 

DEĞERLENDİREM KRİTERİ

 

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

 

Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Dijital içerik üretim deneyimi 30

 

Dijital  eğitim  materyallerinin  tedariki  ve 20
iletimi konularında deneyim  
Dijital  üretim  ve  iletim  kalite  kontrolü 20
konularında deneyim  
İletişim ve istişare becerileri 20
İngilizce dil becerileri 10
Olası Maksimum Puan 100

 

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Başlangıç tarihi Ocak 2021

 

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası Maaş Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

 

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nde yer alan ve Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma Düzenlemeleri’nde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

 

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe hazırlanmış özgeçmişlerin en geç 11/12/2020 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adreslerin ikisine birden e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MEB Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle/ Ankara, Türkiye

 

Mehmet İNAN

İdari ve Mali işler Daire Başkanı

Tel: 0 (312) 296 94 03

e-posta: [email protected]

 

Gökçen BOZ

Özel Büro-EBA İçerik Sorumlusu

Tel: 0 (312) 296 96 06

e-posta : [email protected]

 • İnsan kaynakları stratejimizin geliştirilmesi adına başvuru esnasında bu ilanı nerede (vacanciesinturkey.com) gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ek: (Görev Tanımı) İçerik Geliştirme Uzmanı (Tedarik ve Üretim Planlama)

 

 

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı

Şartname

(P173997)

 

(Tedarik ve Üretim Planlama)

 

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

Türkiye

Referans Numarası: CS-C3.1-05b

 

 

DANIŞMANLIĞIN AMACI

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan eğitim yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Detaylar için, lütfen, bu Şartname’nin ekindeki proje bilgisi ve tanımı kısmına bakınız.

 

 

“DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME UZMANI – TEDARİK VE ÜRETİM PLANLAMA” POZİSYONUNUN AMACI DİJİTAL YENİLİK EĞİTİM SİSTEMİ (EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ, AR -GE PROGRAMI, MÖL, VS.) İÇİNDEKİ FARKLI EĞİTİM MATERYALLERİNE YÖNELİK TEDARİK VE TALEBE YÖNELİK GENEL PLANLAMA, ÜRETİM, DESTEK VE İZLEME, KALİTE KONTROL VE DİĞER LOJİSTİK UNSURLARIN SAĞLANMASIDIR.

 

 

İŞİN KAPSAMI

 

İçerik Geliştirme Uzmanı (Tedarik ve Üretim Planlama)

 

Görev ve Sorumluluklar

 

 

 1. PUB içinde aşağıda verilenler de dahil olacak şekilde dijital içerik ve eğitim teknolojilerine yönelik üretim, tedarik ve diğer lojistik stratejilerinin incelenmesi ve ilgili tavsiyelerde bulunulması:

 

 • Kurum içi içerik geliştirme süreci

 

 • Ar-Ge Programı
 • Eğitim Teknolojileri Merkezi
 • Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL)

 

 • Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosisteminin, ekosistem bütçesinin, stratejinin ve eylem planının hazırlanması, kurulması ve uygulamasının takibi için üretim, tedarik ve lojistik kalite kontrolün sağlanması.

 

 • Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL) içinde geliştirilecek olan içeriklerin geliştirilmesi, kuluçkası, Ar-Ge çalışmaları, test edilmesi ve

 

kullanımına başlanmasına yönelik üretim, tedarik, talep ile diğer lojistik ve kurumsal unsurlarla ilgili stratejilere ve planlara katkıda bulunulması.

 

 1. Proje Bileşeni 2 – Güvenli ve Kaliteli Dijital İçerik ve Pedagoji ile ilgili dijital içeriklerin satın alınması için ihtiyaç analizlerinin, fizibilite çalışmalarının ve şartnamelerin hazırlanmasına yönelik üretim, tedarik, strateji ve lojistik hususlarında girdi katkısında bulunmak. Bunların arasında (Proje sırasında diğerleri de tanımlanabilir):

 

 • Söz konusu sözleşme/lerin (örneğin Sözleşme Referans Numarası NCS-C2.1-01a, b, c…. ve NCS-C2.1-02a, b, c…) gözetim hizmetleri için aşağıdaki konu/larda Alt Bileşen 2.1 altındaki sözleşme/lerin teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik ve diğer lojistik teknik desteğin sağlanması ve destek verilmesi

o  Dijital okuryazarlık desteğine yönelik içeriklerin,

o COVID-19 güvenlik ve diğer afet risk azaltma yönetimine yönelik içeriklerin (DRRM),

o  Telafi programına yönelik içeriklerin,

o  İlkokul seviyesine yönelik dijital içeriklerin,

o Veliler için psikososyal & zihinsel sağlık danışmanlığı/rehberliği, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içeriklerin ve Proje Gereklilikleri ve zaman planı ile uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve YEĞİTEK idarecileri ve çalışanları ile bahsi geçen hazırlık çalışmaları/gözetim hizmetlerinin koordine edilmesi.

 

 • Bileşen 2 altındaki Fizibilite Çalışmalarının teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik, iletim ve diğer lojistik ve teknik desteğin sağlanması ve destek verilmesi.

o Proje Fizibilite raporları içindeki üretim, tedarik ve diğer lojistik teknik destek ve kalite kontrol stratejilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi ve düzeltme gereken konulardaki eksikliklerin belirlenmesi.

 

o Çalışmaların yürütülmesini sağlamak için Fizibilite DANIŞMANI ile iş birliği içinde çalışılması.

 

 • Alt Bileşen 2.1 altında bulunan COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açıldığı Döneme Yönelik K-12 Seviyesinde Kapsamlı, Erişilebilir ve Eşit Dijital İçerikler için Mal sözleşmesi/leri için Referans Numarası CS-C2.2-01 olan Sözleşmenin Danışman Firması tarafından teslim edilen teknik şartnamelere üretim, tedarik ve diğer lojistik strateji konularında geri bildirim verme, gerekli incelemeleri gerçekleştirme ve MEB tarafından gerekli görülen ilgili gözetim hizmetleri;

 

 • Kurum İçi İçerik Geliştirme kapsamında dijital içerik geliştirme stüdyosu (Sözleşme Referans Numarası GO-C2.1-03) için gereken donanımların (örneğin kamera, mikrofon, diğer görsel-işitsel üretim donanımı & yazılımı) ve kameraman, yönetmen, video editörü vb. gibi çalışanlara (Sözleşme Referans Numarası-C2.1-01a, b, c) yönelik konularda teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik ve iletim konularında stratejik destek/teknik destek sağlamak;

 

 1. Alt Bileşen 2.1 ve 2.2 altında gerçekleştirilecek olan süreçlere üretim, tedarik ve diğer lojistik girdilerle ilgili teknik destek sağlamak için YEĞİTEK/PUB içindeki satın alma ve mali yönetim ekipleri ile koordinasyonda bulunma.

 

 

 1. Dijital eğitim ekosistemi içindeki materyallerin ve malların düzgün üretimi, tedarik edilmesi ve kalite kontrolü ile ilgili olarak proje paydaşları ile aktif iletişimde bulunma.

 

 • Proje Bileşeni 2 ile ilgili olan eğitim ve iletişim stratejilerine katkı sağlama (dijital eğitim yenilikleri ve ekosistem).

 

 • Bilgi paylaşımı, ve istişare gerçekleştirmek ve ortaklık kurmak için okullardaki, üniversitelerin eğitim fakültelerindeki, ilçelerdeki eğitim müdürlüklerindeki ve diğer eğitim kurumlarındaki eğitim paydaşlarının tanımlanmasını destekleme.

 

 

 

 1. Bahsedilen görevlerin kapsamı içinde ortaya çıkacak olan ek işleri ve YEĞİTEK idaresi tarafından talep edilen diğer görevleri yerine getirme.

 

Zaman çizelgesine göre beklenen çıktılar:

 

Görev ve Sorumluluklar       Beklenen Çıktılar     Zaman Aralığı
1.  Üretim,  tedarik  ve  diğer Genel ve Uzun Vadeli:       Üç aylık
lojistik strateji  konularında •   Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosistemi için üretim, değerlendirmeler ve
tavsiye sağlama ve tedarik  ve diğer lojistik  stratejiler ile  ilgili  planlar ve yıllık raporlarla
değerlendirmede bulunma. değerlendirme raporları.     birlikte sözleşme
          süresi boyunca
               
      •   Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosistemi, ekosistem bütçesi, devam edecek
      Eğitim  Teknolojileri  Yenilik  Merkezi  ve  Mesleki  Öğrenme şekilde  
      Laboratuvarının (MÖL) stratejisi ve eylem planının uygulanması    
      ile ilgili üretim ve tedarik raporları.        
               
      Belirli ve Kısa Vadeli:       Sözleşmenin
      •   Ekosistem   içindeki   üretim   ve   tedarik   stratejilerinin başlangıcından
      geliştirilmesine yönelik stratejik plan     sonra 60 gün içinde
      •   (i) YEĞİTEK içinde, (ii) ilgili MEB GM’leri arasında ve (iii) dış    
      paydaşlarla birlikte üretim, tedarik ve kalite kontrol stratejileri ile    
      ilgili  planlama  ve  istişare  çalıştaylarının  tasarlanması  ve    
      desteklenmesi.          
2.  Proje Bileşeni 2 ile ilgili   Genel ve Uzun Vadeli:       Sözleşme süresi
Şartnamemin ve Teknik   •   Hazırlanan, incelenen ve onaylanan şartname ve bunun yanı sıra boyunca devam
Şartnamelerin Hazırlanması özellikle üretim, tedarik, iletim ve kalite kontrol konularında edecek şekilde
      şartname/teknik şartnameleri oluşturmak için ilgili makamlardan    
      toplanacak olan bilgiler ve girdiler.        
      Belirli ve Kısa Vadeli:       Sözleşme  
      •   CS-C2.2-01 Referans Numaralı birleştirilmiş Şartname için üretim, başlangıcından
      tedarik, iletim stratejisi ve lojistik girdileri teslim etme   sonra 60 -90 gün
        içinde  
      •   CS-C2.2-01 Referans Numaralı Sözleşmenin Danışman Firması  
      tarafından teslim edilmesinin ardından GO-C2.1-01a, b, c….    

 

  Referans  Numaralı  Sözleşmenin  Teknik  Şartnamesi  ile  ilgili  
  üretim, tedarik ve lojistik kalite kontrol girdi  
  değerlendirmeleri/geribildirimlerinin teslim edilmesi    
  •   GO-C2.1-03 Referans Numaralı Sözleşmenin Teknik Şartnamesi  
  için birleştirilmiş üretim, tedarik, iletim ve lojistik kalite kontrol  
  girdilerinin teslim edilmesi          
  •   Kameraman, yönetmen, video editörü vb. gibi çalışanlara yönelik  
  şartnameler (Sözleşme Referans Numarası CS-C2.1-01a, b, c…..)  
  için birleştirilmiş üretim, tedarik, iletim ve lojistik kalite kontrol  
  girdilerinin teslim edilmesi          
               
3.  Üretim, tedarik, iletim ve Genel ve Uzun Vadeli:           Sözleşme süresi
diğer lojistik girdilerle ilgili •   Projenin zaman çizelgesi ve her bir teklifin/tekliflerin teklif boyunca devam
tavsiye vermek için geçerlilik  süresi/süreleri  ile  uyumlu  olarak  MEB  YEĞİTEK edecek şekilde
YEĞİTEK/PUB satın alma ve tarafından alınan teklifler hususunda üretim, tedarik, iletim,  
mali yönetim ekipleri ile diğer lojistik teknik destek ve kalite kontrol ile ilgili teknik  
koordinasyonda bulunma değerlendirme raporlarının iletilmesi.        
               
4.  Dijital eğitim ekosistemi Genel ve Uzun Vadeli:           Sözleşme boyunca
içindeki materyal ve mallara •   Dijital ve diğer materyallerin ve mallar hususunda üretim, tedarik, devam edecek
yönelik düzgün üretim, iletim ve diğer lojistik teknik destek ve kalite kontrol ile ilgili iletilen şekilde
tedarik, iletim ve kalite iletişim stratejileri.            
kontrol hususunda proje •   Ekosistem içindeki üretim, tedarik, talep, iletim ve kalite kontrol  
paydaşları ile aktif iletişimde ile ilgili organizasyonlar, istişareler ve paydaş işbirliği.    
bulunma.                
                 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ

 

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi 20 Aralık 2020 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 36 ay olarak hesaplanmıştır.

 

 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

 

 

İçerik Geliştirme Uzmanı: Üretim/Tedarik Planlaması & İletimi Gereklilikler

 

 1. Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, tercihen Bilgisayar Öğretmenliği bölümü veya İletişim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi; eğitim tasarımı ve / veya uygulama sağlama mekanizmaları ve kalite kontrolleri dahil olmak üzere tercihen 5 yıllık deneyim,
 2. Dijital eğitim içeriği türleri, üretim teknikleri ve standartları konusunda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak,

 

 1. Eğitim materyali senaryo yazımına hakim, branş öğretmenlerini veya dış alımlarda firmanın üretiminin her aşamasında EBA platformu için dijital içerik standartlarına uygunluğunu kontrol edebilecek bilgi ve 5 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 2. MEB müfredatını ve güncellemeleri takip ve analiz konularında bilgili ve deneyimli, sınıf içi ve uzaktan eğitim hususunda üretim planlama ve tedarik konularında tavsiye verecek donanımda olmak,

 

 1. Sınıf içi öğretim ve uzaktan eğitim için geliştirilecek olan içeriklerin üretim planlama ve tedarik özelliklerinin uygunluğu için gerekli rehberliği yürütecek donanımda olmak,

 

 1. Yeni medya araçlarına hakim olmak,
 2. Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü olmak,

 

 1. Disiplinli, proaktif, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
 2. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

 

 1. Tercihen İngilizceyi iyi derecede yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak.

 

 

DEĞERLENDİREM KRİTERİ

 

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

 

Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Dijital içerik üretim deneyimi 30
Dijital  eğitim  materyallerinin  tedariki  ve 20
iletimi konularında deneyim  
Dijital  üretim  ve  iletim  kalite  kontrolü 20
konularında deneyim  
İletişim ve istişare becerileri 20
İngilizce dil becerileri 10
Olası Maksimum Puan 100

 

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Başlangıç tarihi ……………, 2020

 

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası Maaş Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

 

 

 

 

EK: PROJE ARKAPLANI VE TANIMI

 

 

Proje Arkaplanı

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan öğrenme yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bir ay içinde vaka sayısı 60,000’i aşmış ve 1,300 ölüm gerçekleşmiştir (15 Nisan 2020). Hükümet, DSÖ rehberlerine uygun olarak bir takım kamu sağlığı önlemlerini kademeli olarak uygulamaya sokmuştur. Eğitim sektörü bakımından tüm okullar ve üniversiteler kapatılmıştır. 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, EBA (Eğitim Bilişim Ağı ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için eğitim veren TRT-EBA TV üzerinden 18 milyondan fazla öğrenci için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Fakat EBA dijital platformunun acil durumdaki kullanımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde olan 15 milyondan fazla öğrenciye yönelik ülke geneline eğitim hizmetlerinin ulaştırılamadığını açığa çıkarmıştır.

 

Nihai faydalanıcılar okulların kapanışından etkilenen ve EBA dersleri ve eğitimlerinin yanı sıra risk azaltma materyalleri alacak olan K-12 öğrencileridir. K-12 seviyesindeki devlet okullarında kayıtlı olan yaklaşık 15 milyon öğrenci günde üç değişimli programa ayrılan bir şekilde EBA uzaktan eğitim derslerini takip etmek zorundadır (her program için 5 milyon öğrencinin katılımı beklenmektedir). Geriye kalan ve özel okullarda ve açık öğretimde kayıtlı olan 3 milyon öğrenci ise kendi ders programlarını ve müfredatlarını takip edebilirken aynı zamanda EBA’daki eğitim materyallerine ve diğer materyallere erişerek dolaylı olarak EBA’dan faydalanabilmektedir. Artırılmış online bağlanırlık özelliklerinden yaklaşık 47,000 yer faydalanacaktır. Kurumsal dirençlilik bileşeni olan Bileşen 3, COVID-19 acil durumuna yanıt veren genel müdürlüklerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) içinde daha dirençli bir dijital eğitim platformundan orta ve uzun vadeli olarak faydalanacak olan gruplara fayda sağlamaktadır.

 

Proje Tanımı

 

 

Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar: (i) Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı, (ii) Kaliteli ve Güvenli Dijital İçerik ve (iii) Dirençli Eğitim Teknolojisi için Kurumsal kapasite bileşenleridir.

 

Bileşen 1: Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı

 

 

Bu bileşen, ülkenin e-öğrenme sistemi olan EBA’nın genişletilmesini ve BT altyapısının güncellenmesini finanse etmektedir. Alt Bileşen 1.1, TV temelli eğitim ile desteklenen mevcut EBA platformunu genişleterek devam etmekte olan acil duruma verilen hızlı yanıtı ele almaktadır. Alt Bileşen 1.2, evrensel eşit ve sürdürülebilir BT altyapısı ile gelecek krizlere ve iklim kaynaklı aksamalara yönelik direnci birleştiren yeni bir sistemin geliştirilmesi yoluyla COVID-19 toparlanması sonrasında gerekli olacak olan tam ölçekli uzaktan öğrenme çözümlerine geçişi hızlandırmaktadır. Mevcut EBA platformunun acil durum genişletilmesi ve yeni ve dirençli bir dijital eğitim platformunun geliştirilmesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir şekil Ek 1’de sunulmuştur.

 

Alt Bileşen 1.1: COVID-19 Kaynaklı Okulların Kapanmasına Yanıt

 

 

Bu Alt Bileşen, mevcut online eğitim sisteminin (EBA) işletimini genişletmek için gerekli olan mal ve hizmetlerin alımını finanse edecektir. Ayrıca mevcut online eğitim sistemindeki 300,000 öğrenci kapasitesini (eş zamanlı sistem kullanıcısı) 600,000-1 milyon öğrenciye çıkaracaktır. Devam etmekte olan COVID-19 acil durumu nedeniyle EBA’da geliştirmelere başlanmıştır ve Proje’den geriye dönük finansman talep edilecektir. Özellikle yoksul haneler başta olmak üzere dijital uçurumu kapatmak için EBA online eğitim platformuna erişim, televizyon ve cep telefonları üzerinden iletilen dersler, materyaller ve mesajlarla desteklenecektir. Uzaktan eğitim yöntemlerine öğrencilerin katılımı cinsiyet özelinde de dahil olmak üzere izlenecektir.

 

 

Acil durum yanıtı ile ilgili olan bu alt bileşen, mevcut dijital altyapı ve EBA öğrenim sistemi hususundaki acil iyileştirmeleri finanse edecektir. EBA sisteminin başlangıçtaki tasarımı 40,000 eş zamanlı kullanıcıya göre planlanmışken MEB, hâlihazırda platformu 300,000 eş zamanlı kullanıcıya hizmet verecek şekilde iyileştirmiştir ve bu sayıyı artırmayı hedeflemektedir. EBA platformunun genişletilmesi eğitim sisteminin tamamına fayda sağlamaktadır. Fakat düşük sosyoekonomik göstergelere sahip olan illerde erişimin sağlanması, farkındalık ve sosyal yardım kampanyalarının finanse edilmesi ve televizyon ve cep telefonu da dâhil olmak üzere farklı uzaktan eğitim şekillerinin bir arada kullanılması gibi eşitlik konuları da göz önünde bulundurulmuştur. Bu alt bileşen; EBA yazılım güncellemeleri ve entegrasyonu, sunucuların ölçeklenirliğini, devam eden veri depolama ve yedekleme ve yazılım bakımlarını sağlayacaktır. Teklif edilen etkinlikler COVID-19 nedenli okulların kapalı olduğu sürede başlayacaktır ve geriye dönük bir finansman düzenlemesi ile finanse edilecektir. Teklif edilen iyileştirmeler EBA’nın 1 milyon öğrenciye varan kapasitede eş zamanlı eğitim sağlamasına izin verecektir. Alt bileşen 2.1 (Okulların Kapalı Olduğu Sırada ve Okullar Yeniden Açılırken Dijital İçerik ve Pedagoji Desteği) ile birleştirildiğinde bu yatırımlar, COVID-19 kaynaklı okulların kapalı olduğu sürede gerçekleşecek olan öğrenim kayıplarını en düşük oranda tutmaya katkı sağlamaktadır.

 

Alt Bileşen 1.2: Dirençli Dijital Eğitim Sistemi

 

 

 

Bu alt bileşen; yeni bir EBA platformu için BT altyapısının kurulması ve eş zamanlı öğrenci

 

kapasitesinin 600,000-1 milyondan 5 milyona ve eş zamanlı canlı sınıfların 50,000’den 100,000’e artırılması için gerekli olan fizibilite çalışmalarının, danışmanlıkların, malların, hizmetlerin ve küçük yenilemelerin finansmanını gerçekleştirecektir. Burada amaç, COVID-19 sonrasında okullardaki karma öğrenimi (sınıf-online) desteklemek ve gelecekteki acil durumlar için eğitim yanıtını desteklemektir. Mevcut sistem mimarisi bu kadar sayıda eş zamanlı kullanıcıya hizmet vermek için tasarlanmadığından, proje daha yüksek kapasitedeki yeni bir sistemi ve ilgili yatay BT altyapısı genişletilmesini destekleyecektir. Bu da, veri merkezinin kapasitesini iyileştirecek ya da Hizmet olarak Altyapı (IaaS) ve/veya Hizmet olarak Platform (PaaS) modeli üzerinde tamamen bulut platforma geçişi sağlayacaktır. Ayrıca yeni sistemin yazılım mimarisi, test edilmesi ve kalite güvenliği, siber güvenliği, öğrenme analitiği sistemi ve yeni CDN mimarisini iyileştirecektir. Gelecek krizler karşısında dijital eğitim sisteminin direncini desteklemek için hizmet kesintisi ve veri kayıpları mümkün olan en düşük seviyeye indirilecek (örneğin bulut temelli bir kurtarma veri merkezi üzerinden) ve MEB, herhangi aşırı bir iklim olayı ya da diğer acil durumlar karşısındaki afet yanıt planına kurtarma yaklaşımlarını dâhil edecektir. Bu alt bileşen; veri merkezleri için donanım/hizmet, danışmanlık, fizibilite çalışmaları ve teknik uzmanlık gibi gerekliliklerin satın alımını da finanse edecektir.

 

Yeni sistemin tasarımı ve başlatılması üç fazdan oluşacaktır. İlk faz sırasında bu alt bileşen; ihtiyaç analizi, fizibilite çalışmaları ve yeni dijital eğitim sisteminin tasarımı ve ihale belgelerinin hazırlanmasını finanse edecektir. Bunların arasında (i) yeni dijital eğitim sistemini özel eğitim ve düşük gelirli gruplar için en erişilebilir olan K-12 öğretim yöntemlerine (TV, mobil vb.) entegre etme yaklaşımları ve (ii) bir kurtarma veri merkezi düzenlemesi ve aşırı bir iklim olayı durumunda sistemi geri yükleyecek ve önemli verileri hızlı bir şekilde kurtaracak bir afet kurtarma planı bulunmaktadır. İkinci faz sırasında bu alt bileşen, yeni dijital eğitim sisteminin modüler geliştirmesini finanse edecektir. Üçüncü faz sırasında yeni sistem kullanıma açılacaktır. Yeni sistemin kullanıma açılışı; dijital içerik arşivi, ölçeklenirlik, veri entegrasyonu ve işlerliği, afet kurtarma prosedürleri ve izleme ve değerlendirmenin yararlı olma durumuna önem verecektir.

 

Son olarak, bu alt bileşen altında finanse edilen etkinlikler, yeni sistemi iklime daha dirençli hale getirmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.1 Fizibilite çalışmaları özellikle çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik, yeni EBA platformu ve ilgili BT altyapısı için iklim değişikliğine dirençlilik ve elde edilebilir enerji verimliliği de analiz edecektir. Fizibilite analizinin sonuçları, finanse edilecek olan yeni platform için genel çözüm hakkında bilgi verecektir. Bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımından kaynaklanan enerji tasarrufları ile oldukça büyük olumlu dışsallıklar beklenmektedir. Enerji tüketiminin ve verimliliğin iyileştirmesiyle karbon salınımında büyük oranda azalmalar ortaya çıkabilir.2 Örneğin, mevcut araştırmaların nicel değerlendirmelerine göre çevresel etkiler karbon salınımını büyük şirketler için %30 oranında ve küçük ve daha az verimli işletmeler için ise %90 oranında azaltacaktır.3

 

 

Bileşen 2: Güvenlik ve Kalite için Dijital İçerik ve Pedagoji

 

Bu bileşen hem COVID-19 nedeniyle okulların kapandığı dönemde hem de sınıf temelli eğitime kademeli olarak geçildiği dönemde uzaktan eğitim içeriklerini desteklemek amacıyla gerçekleşecek mal, hizmet, eğitim ve küçük yenilemelerin satın alımını finanse edecektir. COVID-19 sonrasındaki öğretim ve öğrenimin daha “karma” (online ve yüz yüze) bir yaklaşım gerektirmesi beklendiğinden Proje; velilerle, öğretmenlerle, öğrencilerle, topluluk aktörleriyle, üniversitelerle ve diğer dijital içerik geliştiricileriyle yapılacak olan ortaklıkları teşvik ederek yenilikçi teknolojileri ve pedagojik araçları desteklemek için bir “eğitim teknolojisi ekosistemi”nin geliştirilmesini finanse edecektir. “Karma bir yaklaşım”, daha az kâğıt kullanımı ve seyahat edilmesi gibi diğer eş faydaları da beraberinde getirebilir.

 

Alt Bileşen 2.1 Okulların Kapalı Kaldığı ve Okulların Yeniden Açıldığı Dönemde Dijital İçerik ve Pedagoji Desteği

 

 

Okulların kapalı olduğu ve kademeli olarak yeniden açıldığı dönemde bu alt bileşen; K-12 müfredatının dijital içerikleri, pedagojik uygulamalar, COVID-19 risk azaltma materyalleri ve öğretmen eğitiminin geliştirilmesi için satın alınacak danışmanlıkları, malları ve hizmetleri finanse edecektir. Bunlar, online olarak ve TV kanalları üzerinden iletilecektir ve telafi dersleri ve karma öğretim ve öğrenim programlarına yönelik desteği de içerektir. Psikososyal & zihinsel sağlıkla ilgili danışmanlık/rehberlik, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içerikler hem online olarak hem de TV ve telefon uygulamaları üzerinden iletilecektir. Bu içerikler velileri, öğretmenleri ve öğrencileri hedefleyecektir.

 

Özellikle düşük gelirli ailelerdekiler ve hassas çocuklar olmak üzere COVID-19 nedenli okulların kapanışı ile ilgili olan öğrenim kayıplarını en düşük seviyede tutmak için bu alt bileşen, TV temelli eğitim materyallerini ve bunların iletilmesini destekleyecektir. TV programları özellikle dijital cihazları bulunmayan yoksul haneleri hedeflemektedir. Yaklaşık 2,000 yeni TV videosu, dijital eğitim platformu olan EBA için hâlihazırda geliştirilmiş olan içeriklere dayanarak uygun hale getirilecektir. İşitme engeli olan öğrenciler için, tüm içerikler işaret dili ve altyazı desteği ile hazırlanacaktır. Görme engeli olan öğrenciler için ise tüm içeriklere sesli açıklamalar eklenecektir. Son olarak online ve TV temelli materyaller ve dersler (www.eba.gov.tr web sitesi ve TRT EBA TV üzerinden), okula geri dönüşü desteklemek için öğrenme değerlendirmelerinin, telafi derslerinin ve okul rehberliğinin geliştirilmesini destekleyecektir

 

Bu alt bileşen, MEB’in okulları açma planını destekleyecek ve erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrenciler içinde ayrı mesajlarla düşük gelirli ve hassas bölgelerdeki sosyal destek ve okula yeniden dönüş sürecini finanse edecektir. EBA’da hâlihazırda mevcut olan materyallere (örneğin videolar, uygulamalar, dijital ve görse-işitsel materyaller) eklemeler yaparak, öğretmen eğitimi de dâhil olmak üzere okulların yeniden açılışını desteklemek için ek içerikler uygun hale getirilecek ve geliştirilecektir. Bunlar, her bir eğitim seviyesinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için ilkokullar, ortaokullar ve liselerin müfredat ihtiyaçları ile aynı doğrultuda olacaktır.

 

Alt Bileşen 2.2: Eğitim Yeniliği ve Katılımcı Ekosistem

 

Bu alt bileşen, dijital eğitim teknolojilerinin devam etmekte olan geliştirilmesi için güçlü bir işbirliği ve iletişim “ekosistemi” kurmak için gerekli olan fizibilite ve tasarım çalışmalarını, danışmanlıkları, malları, hizmetleri ve küçük yenilemeleri finanse edecektir. Bunun içinde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik materyallerin geliştirilmesini teşvik etmek için “yenilik hibelerinin” kullanımına yönelik bir değerlendirme de bulunacaktır. Öğretmenlere yönelik materyallerin arasında çeşitli multimedya içerikleri, sürekli mesleki gelişim materyalleri, öğretim materyalleri ve pedagojik araçlar bulunacaktır. Öğrencilere yönelik materyaller ise K-12 eğitim seviyesini hedefleyecektir. Acil durum eğitimine yanıta yönelik dijital ve uzaktan eğitim stratejileri ve araçları da geliştirilecektir.

 

Yeni dijital eğitim platformu (bk. bileşen 1.2) ve yenilikçi dijital eğitim materyallerinin geliştirilmesi ayrıca öğrencilerin kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını gerektiren farklı ilgilerini, arka planlarını, cinsiyetlerini ve kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak farklı öğrenci gruplarının eğitim ihtiyaçlarına da fayda sağlayacaktır. Örneğin bu alt bileşen, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) projeleri de dahil olmak üzere belirli ilgi alanları çerçevesinde iletişim kurmaları ve iş birliğinde bulunmalarını teşvik ederek özellikle kız öğrencileri ve kadın öğretmenleri hedefleyen belirli online programları finanse edecektir. Ayrıca yeni dijital eğitim platformu içinde kız öğrenciler için çeşitli kariyerlerde ilerlemelerine yönelik farkındalık, ilgi ve tutku uyandırma hedefiyle müfredat dışı programlara erişim de bulunacaktır.

 

Bu ekosistem, okullara yönelik yenilik ve hizmetleri destekleyecek ve eğitim teknolojisi paydaşlarını ve kullanıcılarını bir araya getirecektir. “Eğitim teknolojisi ekosistemi”nin işletimsel yapısının içinde eğitim teknolojisi yenilikleri için araştırma ve geliştirme sürecini koordine edecek olan “Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi” ve bunun yanı sıra yenilikleri tanımlamak, test etmek ve değerlendirmek için öğretmenler ve okulların bulunmasını sağlayacak bir strateji de bulunacaktır. Öğretmenlerin katılımı, “Mesleki Öğrenme Laboratuvarı” adına sahip olacak ve Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezinin bir birimi ve işlevi olarak düzenlenecektir.

 

Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi, dijital eğitim materyallerinin ve teknolojiklerinin geliştirilmesine ve test edilmesine rehberlik yapacaktır. Yenilik hibelerinin amacı özellikle ürünlerin yüksek maliyetli pilot ve test çalışmalarını desteklemek için Eğitim Teknolojileri alanındaki start-up şirketlerini ve diğer girişimleri teşvik etmektir. Yenilik hibeleri okulları, öğretmenleri ve öğrencileri dijital öğrenme ile bir araya getirmek için ürünlerin, yazılımların ve donanımların test edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla şirketleri, endüstri ortaklarını ve üniversiteleri hedefleyecektir. Başvuru sahiplerinin eğitim teknolojileri zorluklarını ele almak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri beklenmektedir (örneğin dijitalleştirme, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, engelli/özel eğitime muhtaç öğrencileri destekleme, öğretmenlerin becerilerini artırma, düşük akademik geçmişe sahip öğrenciler için telafi programları ve EMA platformu için yenilikçi işlevler). Ayrıca hibe tekliflerinin içinde işbirlikçiler olarak yenilikçi öğretmenleri içerecek stratejilerin bulunması gerekmekte ve ayrıca yeniliklere okul seviyesinde bağlı olma ve yenilikleri okul seviyesinde değerlendirmeleri gerekmektedir. Yeni eğitim teknolojileri yeniliklerinin okul seviyesinde model testleri içinde öğretmen ve öğrencilerin geri bildirimleri bulunacaktır. Bu geri bildirimler EBA sistemi içinde bulunacak olan

 

bir “huni” değerlendirme sistemi ile gerçekleştirilecektir. Yenilik Hibe programı için fizibilite değerlendirmesinin içinde faydalanıcı grupları, hibe finansman araç türleri, destek miktarları ve uygulama, değerlendirme ve uygunluk kriteri gibi diğer ayrıntılara yönelik kural ve esaslar bulunacaktır. Verilecek olan hibe başvuru sahiplerine göre değişecek fakat 150,000 ABD Dolarını aşmayacaktır. 5 milyon ABD Doları Proje içindeki “yenilik hibeleri” için ayrılacaktır ve ödemeler fizibilite ve tasarım çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması şartıyla gerçekleştirilecektir.

 

“Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL)” okul seviyesindeki pedagojik ve kurumsal gelişmeleri destekleyecektir. Bunların arasında öğretmen eğitimleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik katkılar bulunmaktadır. Okul aktörleri, yenilik sürecine katkıda bulunurken öğretmenler ve öğrenciler yeni öğretim ve öğrenim materyallerinin değerlendirmesinde bulunacaklardır.1 MÖL stratejileri okul seviyesindeki yenilikleri ve öğretmenler arasındaki bilgi alışverişini destekleyecek ve teşvik edecektir. Bu esnek öğrenme ortamları öğretmen eğitimi ve belirli alanlardaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak fırsatlar sağlayacaktır. Örneğin Proje; kadın öğretmenlerin yeni online uygulamalarını birbirleriyle paylaşmaları için özel online alanlar ve diğer esnek öğrenme ortamları, kız ve erkek öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejiler sağlayacak ve okul liderliği eğitimi seçenek ve olanaklarını tanımlayacaktır. Eğitim teknolojileri ekosistemi uygulamaya geçtikten sonra (Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve MÖL de dahil olmak üzere) bu alt bileşen süreci finanse edecektir.

 

 

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!