Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı (Takım Lideri) 280 views

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı

Danışmanlık Hizmeti Şartnamesi

 

(P173997)

 

(Takım Lideri)

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

Türkiye

Referans Numarası: CS-C3.1-05a

 

 

 

DANIŞMANLIĞIN AMACI

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan eğitim yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Detaylar için, lütfen bu Şartname’nin ekindeki proje bilgisi ve tanımı kısmına bakınız.

 

 

“Dijital İçerik Geliştirme Takım Lideri” pozisyonunun amacı eğitim teknolojileri ekosistemi içinde dijital içeriklere yönelik genel strateji, temel planlama, kuruluş ve takip hususunda tavsiye sağlanmasıdır. Ayrıca bu pozisyonun görevleri arasında Dijital İçerik Takımının işlerinin ve kalite kontrolünün takip edilmesi, fizibilite çalışmalarının hazırlanması ve uygulanmasının desteklenmesi de bulunmaktadır.

 

 

İŞİN KAPSAMI

 

Dijital İçerik Geliştirme Takım Lideri

 

Görev ve Sorumluluklar

 

 

 1. Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosisteminin planlanması, kurulması ve takibine yönelik desteklerin/teknik desteklerin yönetilmesi.

 

1.1 Önerilen eğitim teknolojileri ekosistemi içinde dijital içeriklere yönelik yeniliklerin teşvik edilmesi için ekosistemin kurulmasına yönelik genel sürecin yönetilmesi.

1.2  Eğitim teknolojileri ekosistemi için genel stratejinin sağlanması.

1.3  İçerik geliştirme danışmanlarının çalışmalarının koordine edilmesi ve gözetilmesi.

1.4 Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL) içinde geliştirilecek olan içeriklerin geliştirilmesine, kuluçka sürecine, ArGe çalışmalarına, test edilmesine ve uygulamaya konulmasına katkıda bulunma.

 

1.5  Kurum içi içerik geliştirme süreci için koordinasyonu yönetme. Bunun içinde tüm fizibilite çalışmalarının yönetimi, tavsiyelerin uygulanması, ilgili birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması, kalite kontrolleri, ekip gözetimi ve diğer ihtiyaç duyulan

 

 

sorumluluklar bulunmaktadır.

1.6 Ekosistem bütçesinin, strateji ve eylem planının hazırlanmasına yönelik desteklerin yönetilmesi ve koordine edilmesi.

 

1.7  Proje paydaşları ile ilişkilerin uygun ve aktif bir şekilde yönetilmesi.

 

 1. Proje Bileşeni 2 – Güvenli ve Kaliteli Dijital İçerik ve Pedagoji için Şartnamenin ve Teknik Şartnamelerin hazırlanmasına yönelik desteğin ve teknik desteğin yönetilmesi. Bunlardan bazıları (Proje sırasında diğerleri de tanımlanabilir):

 

2.1 Dijital İçerik & Eğitim Teknolojileri Geliştirme Ekosisteminin İhtiyaç Analizi ve Tasarım çalışmaları için Şartname (Sözleşme Referans Numarası CS-C2.2-01) aşağıdaki hizmetleri içerecektir:

 

 • Tüm K-12 seviyeleri için mevcut içeriklerin ve platformdaki sunum yöntemlerinin incelenmesi
 • Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için ihtiyaç analizi yapılması

 

 • Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için içeriklere yönelik hedeflerin tanımlanması

 

 • İçeriklerin ve Yeni Dijital Eğitim Sistemindeki (NDES) içerik yönetim ve sunum ekranlarının standartlarının belirlenmesi

 

 • EBA’da yayınlanacak olan içeriklerin ya da EBA’da bulunan içeriklerin redaksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması
 • Tablet ve bilgisayar gibi farklı platformlarla uyumlu dijital içeriklerin farklı boyutlarının geliştirilmesi ve yeni nesil içeriklerin geliştirilmesinin planlanması

 

2.2 Aşağıda verilen konularda ve bahsedilen sözleşmenin/sözleşmelerin gözetim hizmetleri için Alt Bileşen 2.1 (örneğin Sözleşme Referans Numarası NCS-C2.1-01a, b, c…. ve NCS-C2.1-02a, b, c…) altındaki danışmanlık dışı sözleşme/sözleşmeler:

 • Dijital okuryazarlık desteğine yönelik içeriklerin,

 

 • COVID-19 güvenlik ve diğer afet risk azaltma yönetimine yönelik içeriklerin (DRRM),
 • Telafi programına yönelik içeriklerin,
 • İlkokul seviyesine yönelik dijital içeriklerin,

 

 • Veliler için psikososyal & zihinsel sağlık danışmanlığı/rehberliği, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içeriklerin ve Proje Gereklilikleri ve zaman planı ile uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve YEĞİTEK idarecileri ve çalışanları ile bahsi geçen hazırlık çalışmaları/gözetim hizmetlerinin koordine edilmesi.

 

2.3 Kurum İçi İçerik Geliştirme kapsamında dijital içerik geliştirme stüdyosu (Sözleşme Referans Numarası GO-C2.1-03) için gereken donanımların (örneğin kamera, mikrofon, diğer görsel-işitsel üretim donanımı & yazılımı) ve kameraman, yönetmen, video

 

 

editörü vb. gibi çalışanlara (Sözleşme Referans Numarası-C2.1-01a, b, c) yönelik konularda teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik ve iletim konularında stratejik destek/teknik destek sağlamak;

 

 

 

 1. Alt Bileşen 2.1 ve 2.2 altında gerçekleştirilecek olan süreçlere destek/teknik destek sağlamak için YEĞİTEK/PUB içindeki satın alma ve mali yönetim ekipleri ile koordinasyon içinde bulunma.

 

3.1 YEĞİTEK/PUB içindeki mutemet ekibi ile gerçekleştirilecek koordinasyon içinde yukarıda bulunan 1. Madde içinde ayrıntıları verilen dört sözleşme süreci ve proje süresince dijital eğitim içerikleri ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek diğer sözleşme hizmetleri bulunacaktır.

 

 

 1. Yukarıda bahsedilen sözleşmeler de dahil olmak üzere sözleşmesi gerçekleştirilen hizmetlerin gözetimini gerçekleştirme ve YEĞİTEK çalışanları ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ile Bileşen 2 altındaki diğer materyallere yönelik tavsiyelerin ve büyütme çalışmalarının uygulanmasını koordine etme.

 

4.1 Dijital içerik geliştirme ile ilgili olarak danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetler tarafından sağlanan raporların ve diğer çıktıların uygunluğunu değerlendirmek. Takım lideri, sözleşmesi gerçekleştirilen danışmanlarla koordinasyon içinde düzeltmeleri izleyecektir.

 

4.2 Danışman firmalar (yukarıdaki Madde 1’de verilen belirli sözleşmeler de dahil olacak şekilde) tarafından iletilen ürünler (teknik şartnameler de dahil olacak şekilde) ile ilgili incelemelerin yapılması ve geri bildirimlerin verilmesi. Bu sözleşmelere örnek olarak Alt Bileşen 2.1 altında bulunan COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılığı Döneme Yönelik K-12 Seviyesinde Kapsamlı, Erişilebilir ve Eşit Dijital İçerikler için Mal sözleşmesi/sözleşmeleri için Referans Numarası CS-C2.2-01 olan Sözleşmenin Danışman Firması ve MEB tarafından gerekli görülen diğer gözetim hizmetleri verilebilir.

 

 

4.3 Alınan DANIŞMANLAR ile işbirliği içinde çalışan takım lideri raporlardaki tavsiyelerin uygulanması, dijital materyallerin ölçeğinin genişletilmesi ve kurum içi içerikler ile ilgili olarak çalışmaların, eylemlerin ve yatırımların planlanmasını koordine edecektir.

 

 

 1. PUB/YEĞİTEK içindeki Dijital Geliştirme Ekibini Yönetme ve Gözetimini Sağlama.

 

5.1 PUB/YEĞİTEK içinde çalışan dijital geliştirme uzman ekibine stratejik tavsiye sağlama.

5.2 Dijital İçerik uzmanlarının görev ve ürünlerinin kalite kontrolünü ve gözetimini gerçekleştirme.

 

5.3 Takımın ürünlerinin, sorumluluklarının ve ilgili süreçlerin zamanında yönetilmesini ve uygun hale getirilmesini yönetme

 

 

 

 1. Bahsedilen görevlerden ortaya çıkacak diğer ek görevleri ve YEĞİTEK idarecileri tarafından gerekli görülen görevleri yerine getirme.

 

 

 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ

 

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi 20 Aralık 2020 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 36 ay olarak hesaplanmıştır.

 

 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

 

 

 1. Dijital İçerik Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı (Takım Lideri)

 

Gereklilikler

 

 1. Takım lideri olarak bir projede en az 10 yıl yönetici olarak görev almış olmak; tercihen Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumların geniş ölçekli projelerinin içerik geliştirme kısmında deneyim sahibi olmak,

 

 1. Eğitsel içerik geliştirme süreçleri ve araçları konusunda bilgili ve bu konuda en az 10 yıllık deneyime sahibi olmak,
 2. Dijital içerik üretim ve dijital içerik üretim süreçlerinin planlanması konularında bilgili ve en az 10 yıllık deneyime sahibi olmak,

 

 1. İhtiyaç analizi yapma, dijital içerik standartlarını belirleme ve EBA platformu için stratejik planlar hazırlamak için gereken niteliklere sahip olmak,

 

 1. Tercihen ekosistem tasarımı ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
 2. Yeni medya araçlarına hakim olmak,

 

 1. Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü olmak,
 2. İyi derecede hem İngilizce hem de türkçe yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak,
 3. Disiplinli, proaktif, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
 4. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

 

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

 

Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Dijital içerik geliştirme deneyimi (materyal, 25
araç, uygulama)  
Planlama deneyimi (stratejik programlar ve 25
çalışma programları)  
Takım yönetimi deneyimi (diğer uzmanların 30
gözetimi)  
İletişim   ve   istişare   becerileri   (ortaklık 10
oluşturma)  
Personel geliştirme ve eğitimi 10
Olası Maksimum Puan 100

 

 

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Başlangıç tarihi : Ocak 2021

 

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası Maaş Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

 

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nde yer alan ve Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma Düzenlemeleri’nde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

 

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe hazırlanmış özgeçmişlerin en geç 04/12/2020 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adreslerin ikisine birden e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MEB Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle/ Ankara, Türkiye

 

Mehmet İNAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

Tel: 0 (312) 296 94 03

e-posta: [email protected]

 

Gökçen BOZ

Özel Büro-EBA İçerik Sorumlusu

Tel: 0 (312) 296 96 06

e-posta : [email protected]

 • İnsan kaynakları stratejimizin geliştirilmesi adına başvuru esnasında bu ilanı nerede (vacanciesinturkey.com) gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Ek: (Görev Tanımı) Dijital İçerik Geliştirme Takım Lideri

 

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

 

Proje Uygulama Desteği için Bireysel Danışmanlık Hizmetleri Alımı

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı – Takım Lideri

Görev Tanımı

 

Referans Numarası: CS-C3.1-05a

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIĞIN AMACI

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan eğitim yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Detaylar bu Görev Tanımının ekindeki “Proje Arkaplanı ve Tanımı” kısmında yer almaktadır.

 

“Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı Takım Lideri” pozisyonunun amacı eğitim teknolojileri ekosistemi içinde dijital içeriklere yönelik genel strateji, temel planlama, kuruluş ve takip hususunda tavsiye sağlanmasıdır. Ayrıca bu pozisyonun görevleri arasında Dijital İçerik Takımının işlerinin ve kalite kontrolünün takip edilmesi, fizibilite çalışmalarının hazırlanması ve uygulanmasının desteklenmesi de bulunmaktadır.

 

 

İŞİN KAPSAMI

 

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı Takım Lideri

 

Görev ve Sorumluluklar

 

 

 1. Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosisteminin planlanması, kurulması ve takibine yönelik desteklerin/teknik desteklerin yönetilmesi.

 

1.1 Önerilen eğitim teknolojileri ekosistemi içinde dijital içeriklere yönelik yeniliklerin teşvik edilmesi için ekosistemin kurulmasına yönelik genel sürecin yönetilmesi.

 

1.2  Eğitim teknolojileri ekosistemi için genel stratejinin sağlanması.

1.3  İçerik geliştirme danışmanlarının çalışmalarının koordine edilmesi ve gözetilmesi.

1.4 Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL) içinde geliştirilecek olan içeriklerin geliştirilmesine, kuluçka sürecine, ArGe çalışmalarına, test edilmesine ve uygulamaya konulmasına katkıda bulunma.

1.5  Kurum içi içerik geliştirme süreci için koordinasyonu yönetme. Bunun içinde tüm fizibilite çalışmalarının yönetimi, tavsiyelerin uygulanması, ilgili birimler arasındaki

 

 

1

 

koordinasyonun sağlanması, kalite kontrolleri, ekip gözetimi ve diğer ihtiyaç duyulan sorumluluklar bulunmaktadır.

 

1.6 Ekosistem bütçesinin, strateji ve eylem planının hazırlanmasına yönelik desteklerin yönetilmesi ve koordine edilmesi.

 

1.7  Proje paydaşları ile ilişkilerin uygun ve aktif bir şekilde yönetilmesi.

 

 

 

 

 1. Proje Bileşeni 2 – Güvenli ve Kaliteli Dijital İçerik ve Pedagoji için Şartnamenin ve Teknik Şartnamelerin hazırlanmasına yönelik desteğin ve teknik desteğin yönetilmesi. Bunlardan bazıları (Proje sırasında diğerleri de tanımlanabilir):

 

2.1 Dijital İçerik & Eğitim Teknolojileri Geliştirme Ekosisteminin İhtiyaç Analizi ve Tasarım çalışmaları için Şartname (Sözleşme Referans Numarası CS-C2.2-01) aşağıdaki hizmetleri içerecektir:

 

 • Tüm K-12 seviyeleri için mevcut içeriklerin ve platformdaki sunum yöntemlerinin incelenmesi

 

 • Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için ihtiyaç analizi yapılması
 • Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için içeriklere yönelik hedeflerin tanımlanması

 

 • İçeriklerin ve Yeni Dijital Eğitim Sistemindeki (NDES) içerik yönetim ve sunum ekranlarının standartlarının belirlenmesi

 

 • EBA’da yayınlanacak olan içeriklerin ya da EBA’da bulunan içeriklerin redaksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması
 • Tablet ve bilgisayar gibi farklı platformlarla uyumlu dijital içeriklerin farklı boyutlarının geliştirilmesi ve yeni nesil içeriklerin geliştirilmesinin planlanması

 

2.2 Aşağıda verilen konularda ve bahsedilen sözleşmenin/sözleşmelerin gözetim hizmetleri için Alt Bileşen 2.1 (örneğin Sözleşme Referans Numarası NCS-C2.1-01a, b, c…. ve NCS-C2.1-02a, b, c…) altındaki danışmanlık dışı sözleşme/sözleşmeler:

 • Dijital okuryazarlık desteğine yönelik içeriklerin,

 

 • COVID-19 güvenlik ve diğer afet risk azaltma yönetimine yönelik içeriklerin

(DRRM),

 • Telafi programına yönelik içeriklerin,
 • İlkokul seviyesine yönelik dijital içeriklerin,

 

 • Veliler için psikososyal & zihinsel sağlık danışmanlığı/rehberliği, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içeriklerin ve Proje Gereklilikleri ve zaman planı ile uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve YEĞİTEK idarecileri ve çalışanları ile bahsi geçen hazırlık çalışmaları/gözetim hizmetlerinin koordine edilmesi.

 

2.3 Kurum İçi İçerik Geliştirme kapsamında dijital içerik geliştirme stüdyosu (Sözleşme Referans Numarası GO-C2.1-03) için gereken donanımların (örneğin kamera, mikrofon,

 

 

2

 

diğer görsel-işitsel üretim donanımı & yazılımı) ve kameraman, yönetmen, video editörü vb. gibi çalışanlara (Sözleşme Referans Numarası-C2.1-01a, b, c) yönelik konularda teknik şartnamelerinin hazırlanması için üretim, tedarik ve iletim konularında stratejik destek/teknik destek sağlamak;

 

 

 

 

 

 1. Alt Bileşen 2.1 ve 2.2 altında gerçekleştirilecek olan süreçlere destek/teknik destek sağlamak için YEĞİTEK/PUB içindeki satın alma ve mali yönetim ekipleri ile koordinasyon içinde bulunma.

 

3.1 YEĞİTEK/PUB içindeki mutemet ekibi ile gerçekleştirilecek koordinasyon içinde yukarıda bulunan 1. Madde içinde ayrıntıları verilen dört sözleşme süreci ve proje süresince dijital eğitim içerikleri ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek diğer sözleşme hizmetleri bulunacaktır.

 

 

 1. Yukarıda bahsedilen sözleşmeler de dahil olmak üzere sözleşmesi gerçekleştirilen hizmetlerin gözetimini gerçekleştirme ve YEĞİTEK çalışanları ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ile Bileşen 2 altındaki diğer materyallere yönelik tavsiyelerin ve büyütme çalışmalarının uygulanmasını koordine etme.

 

4.1 Dijital içerik geliştirme ile ilgili olarak danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetler tarafından sağlanan raporların ve diğer çıktıların uygunluğunu değerlendirmek. Takım lideri, sözleşmesi gerçekleştirilen danışmanlarla koordinasyon içinde düzeltmeleri izleyecektir.

 

4.2 Danışman firmalar (yukarıdaki Madde 1’de verilen belirli sözleşmeler de dahil olacak şekilde) tarafından iletilen ürünler (teknik şartnameler de dahil olacak şekilde) ile ilgili incelemelerin yapılması ve geri bildirimlerin verilmesi. Bu sözleşmelere örnek olarak Alt Bileşen 2.1 altında bulunan COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılığı Döneme Yönelik K-12 Seviyesinde Kapsamlı, Erişilebilir ve Eşit Dijital İçerikler için Mal sözleşmesi/sözleşmeleri için Referans Numarası CS-C2.2-01 olan Sözleşmenin Danışman Firması ve MEB tarafından gerekli görülen diğer gözetim hizmetleri verilebilir.

 

 

4.3 Alınan DANIŞMANLAR ile işbirliği içinde çalışan takım lideri raporlardaki tavsiyelerin uygulanması, dijital materyallerin ölçeğinin genişletilmesi ve kurum içi içerikler ile ilgili olarak çalışmaların, eylemlerin ve yatırımların planlanmasını koordine edecektir.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 1. PUB/YEĞİTEK içindeki Dijital Geliştirme Ekibini Yönetme ve Gözetimini Sağlama.

 

5.1 PUB/YEĞİTEK içinde çalışan dijital geliştirme uzman ekibine stratejik tavsiye sağlama.

5.2 Dijital İçerik uzmanlarının görev ve ürünlerinin kalite kontrolünü ve gözetimini gerçekleştirme.

 

5.3 Takımın ürünlerinin, sorumluluklarının ve ilgili süreçlerin zamanında yönetilmesini ve uygun hale getirilmesini yönetme

 

 

 

 1. Bahsedilen görevlerden ortaya çıkacak diğer ek görevleri ve YEĞİTEK idarecileri tarafından gerekli görülen, işbu Görev Tanımı kapsamıyla bağlantılı diğer görevleri yerine getirme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Zaman çizelgesine göre beklenen çıktılar:

 

Görev ve Sorumluluklar   Beklenen Çıktılar   Zaman Aralığı
1.  Dijital içerik ve eğitim teknolojileri Genel ve Uzun Vadeli:       Üç aylık değerlendirmeler
ekosisteminin planlanması, Stratejik planlara yönelik istişare, hazırlık ve stratejik ve yıllık raporlarla birlikte
kurulması ve takibi.   planların güncellenmesi     sözleşme süresi boyunca
        devam edecek şekilde
  •   Yıllık çalışma planlarına yönelik istişare, hazırlık ve
    stratejik planların güncellenmesi    
  •   Girdiler, etkinlikler ve çıktılar da dahil olmak üzere  
    izleme raporlarının incelenmesi    
           
  Belirli ve Kısa Vadeli:       Sözleşmenin
  Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosisteminin başlangıcından sonra  60
    kurulması sürecine yönelik stratejik plan   gün içinde
       
  •   i) YEĞİTEK içinde, (ii) ilgili MEB GM’leri arasında ve  
    (iii)  dış  paydaşlarla  birlikte  planlama  ve  istişare  
    çalıştaylarının tasarlanması ve kolaylaştırılması.  
           
2.  Proje Bileşeni 2 ile ilgili Genel ve Uzun Vadeli:       Sözleşme süresi boyunca
Şartnamemin ve Teknik Taslak şartname/teknik şartnamelerin hazırlanması devam edecek şekilde
Şartnamelerin Hazırlanması   için ilgili makamlardan bilgi ve girdilerin alınması  
   
  Şartnamenin hazırlanması, incelenmesi ve  
    onaylanması.        
           
  Belirli ve Kısa Vadeli:       Sözleşmenin
  •   Sözleşmenin başlangıcından sonra 60 gün içinde başlangıcından sonra 60-
    Sözleşme  Referans  Numarası  CS-C2.2-01  olan 90 gün içinde
  birleştirilmiş Şartnamenin iletilmesi    
  İlgili  sözleşme  altında  belirtilen  inceleme  süreci  
    içinde Sözleşme Referans Numarası CS-C2.2-01 olan  
    Danışman firmanın iletiminden sonra GO-C2.1-01a,  
            5

 

        b,  c…. Sözleşme  Referans Numaralı  Teknik  
        Şartnameye yönelik incelemelerin veya ilgili geri  
        bildirimlerin iletilmesi.    
        •   Sözleşmenin başlangıcından sonra 90 gün içince GO-  
        C2.1-03 Sözleşme Referans Numaralı birleştirilmiş  
        Teknik Şartnamenin iletilmesi    
        •   Sözleşmenin başlangıcından sonra 75 gün içinde  
        kameraman, yönetmen, video editörü vb. (Sözleşme  
        Referans Numarası CS-C2.1-01a, b, c…..) gibi ilgili  
        personelin birleştirilmiş şartnamesinin iletilmesi  
       
3.  İhale süreçleri için YEĞİTEK/PUB Genel ve Uzun Vadeli:   Sözleşme süresi boyunca
  içindeki satın alma ve mali yönetim •   İhalelerde bulunacak olan dijital materyallerle ilgili devam edecek şekilde
  takımlarının koordine edilmesi şartnamelerin ve teknik şartnamelerin incelenmesi  
         
        ve onaylanması    
        •   Projenin zaman çizelgesi ve her bir teklifin/tekliflerin  
        teklif geçerlilik süresi/süreleri ile uyumlu olarak MEB  
        YEĞİTEK   tarafından   alınan   tekliflerin   teknik  
        değerlendirme   raporlarının iletilmesi/iletimine  
        katkıda bulunması.    
           
4. Sözleşmesi gerçekleştirilmiş   Genel ve Uzun Vadeli:   Sözleşme süresi boyunca
  gözetim hizmetleri   •   Proje Bileşeni 2 altında sözleşmesi gerçekleştirilen devam edecek şekilde
        hizmetlerin izlenmesi    
        •   Erken  dönem  problemlerin  tanımlanması  ve  
        çözülmesi    
             
5. PUB/YEĞİTEK içindeki Dijital Genel ve Uzun Vadeli:   Üç aylık değerlendirmeler
  Geliştirme  Takımının  Yönetim  ve •   Yerleşik uzman dijital materyal ekibi ve yıllık raporlarla birlikte
  Gözetimini Gerçekleştirme.   sözleşme süresi boyunca
         
              devam edecek şekilde
              6

 

 • İzleme ve performans değerlendirmelerinin tamamlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ

 

Danışman, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacaktır. Görev Tanımı kapsamındaki sorumluluklar için gerekli çalışma süresi 30 Aralık 2023 tarihine kadar yaklaşık 36 ay olarak hesaplanmıştır. Danışmanın Aralık 2020 içinde işe başlatılması planlanmıştır.

 

 

 

 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

 

 

 1. Dijital İçerik Geliştirme ve Koordinasyon Uzmanı (Takım Lideri)

 

Gereklilikler

 

 1. Takım lideri olarak veya benzer pozisyonlarda projelerde en az 10 yıl yönetici olarak görev almış olmak; tercihen Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumların geniş ölçekli projelerinin içerik geliştirme kısmında deneyim sahibi olmak,

 

 1. Eğitsel içerik geliştirme süreçleri ve araçları konusunda bilgili ve bu konuda en az 10 yıllık deneyime sahibi olmak,
 2. Dijital içerik üretim ve dijital içerik üretim süreçlerinin planlanması konularında bilgili ve en az 10 yıllık deneyime sahibi olmak,

 

 1. İhtiyaç analizi yapma, dijital içerik standartlarını belirleme ve EBA platformu için stratejik planlar hazırlamak için gereken niteliklere sahip olmak,

 

 1. Tercihen ekosistem tasarımı ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
 2. Yeni medya araçlarına hakim olmak,
 3. Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü olmak,

 

 1. İyi derecede hem İngilizce hem de türkçe yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak,
 2. Disiplinli, proaktif, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
 3. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

 

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

 

Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Dijital içerik geliştirme deneyimi (materyal, 25
araç, uygulama)  
Planlama deneyimi (stratejik programlar ve 25
çalışma programları)  
Takım yönetimi deneyimi (diğer uzmanların 30
gözetimi)  
İletişim   ve   istişare   becerileri   (ortaklık 10
oluşturma)  
Personel geliştirme ve eğitimi 10
Alınabilecek En Yüksek Puan 100

 

 

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Başlangıç tarihi Aralık 2020

 

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası Ücret Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

 

 

 

EK: Proje Arkaplanı ve Tanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

EK: PROJE ARKAPLANI VE TANIMI

 

 

 

Proje Arkaplanı

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan öğrenme yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bir ay içinde vaka sayısı 60,000’i aşmış ve 1,300 ölüm gerçekleşmiştir (15 Nisan 2020). Hükümet, DSÖ rehberlerine uygun olarak bir takım kamu sağlığı önlemlerini kademeli olarak uygulamaya sokmuştur. Eğitim sektörü bakımından tüm okullar ve üniversiteler kapatılmıştır. 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, EBA (Eğitim Bilişim Ağı ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için eğitim veren TRT-EBA TV üzerinden 18 milyondan fazla öğrenci için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Fakat EBA dijital platformunun acil durumdaki kullanımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde olan 15 milyondan fazla öğrenciye yönelik ülke geneline eğitim hizmetlerinin ulaştırılamadığını açığa çıkarmıştır.

 

Nihai faydalanıcılar okulların kapanışından etkilenen ve EBA dersleri ve eğitimlerinin yanı sıra risk azaltma materyalleri alacak olan K-12 öğrencileridir. K-12 seviyesindeki devlet okullarında kayıtlı olan yaklaşık 15 milyon öğrenci günde üç değişimli programa ayrılan bir şekilde EBA uzaktan eğitim derslerini takip etmek zorundadır (her program için 5 milyon öğrencinin katılımı beklenmektedir). Geriye kalan ve özel okullarda ve açık öğretimde kayıtlı olan 3 milyon öğrenci ise kendi ders programlarını ve müfredatlarını takip edebilirken aynı zamanda EBA’daki eğitim materyallerine ve diğer materyallere erişerek dolaylı olarak EBA’dan faydalanabilmektedir. Artırılmış online bağlanırlık özelliklerinden yaklaşık 47,000 yer faydalanacaktır. Kurumsal dirençlilik bileşeni olan Bileşen 3, COVID-19 acil durumuna yanıt veren genel müdürlüklerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) içinde daha dirençli bir dijital eğitim platformundan orta ve uzun vadeli olarak faydalanacak olan gruplara fayda sağlamaktadır.

 

Proje Tanımı

 

 

Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar: (i) Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı, (ii) Kaliteli ve Güvenli Dijital İçerik ve (iii) Dirençli Eğitim Teknolojisi için Kurumsal kapasite bileşenleridir.

 

 

 

 

Bileşen 1: Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı

 

 

Bu bileşen, ülkenin e-öğrenme sistemi olan EBA’nın genişletilmesini ve BT altyapısının güncellenmesini finanse etmektedir. Alt Bileşen 1.1, TV temelli eğitim ile desteklenen mevcut EBA platformunu genişleterek devam etmekte olan acil duruma verilen hızlı yanıtı ele almaktadır. Alt Bileşen 1.2, evrensel eşit ve sürdürülebilir BT altyapısı ile gelecek krizlere ve iklim kaynaklı

 

 

10

 

aksamalara yönelik direnci birleştiren yeni bir sistemin geliştirilmesi yoluyla COVID-19 toparlanması sonrasında gerekli olacak olan tam ölçekli uzaktan öğrenme çözümlerine geçişi hızlandırmaktadır. Mevcut EBA platformunun acil durum genişletilmesi ve yeni ve dirençli bir dijital eğitim platformunun geliştirilmesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir şekil Ek 1’de sunulmuştur.

 

Alt Bileşen 1.1: COVID-19 Kaynaklı Okulların Kapanmasına Yanıt

 

 

Bu Alt Bileşen, mevcut online eğitim sisteminin (EBA) işletimini genişletmek için gerekli olan mal ve hizmetlerin alımını finanse edecektir. Ayrıca mevcut online eğitim sistemindeki 300,000 öğrenci kapasitesini (eş zamanlı sistem kullanıcısı) 600,000-1 milyon öğrenciye çıkaracaktır. Devam etmekte olan COVID-19 acil durumu nedeniyle EBA’da geliştirmelere başlanmıştır ve Proje’den geriye dönük finansman talep edilecektir. Özellikle yoksul haneler başta olmak üzere dijital uçurumu kapatmak için EBA online eğitim platformuna erişim, televizyon ve cep telefonları üzerinden iletilen dersler, materyaller ve mesajlarla desteklenecektir. Uzaktan eğitim yöntemlerine öğrencilerin katılımı cinsiyet özelinde de dahil olmak üzere izlenecektir.

 

 

Acil durum yanıtı ile ilgili olan bu alt bileşen, mevcut dijital altyapı ve EBA öğrenim sistemi hususundaki acil iyileştirmeleri finanse edecektir. EBA sisteminin başlangıçtaki tasarımı 40,000 eş zamanlı kullanıcıya göre planlanmışken MEB, hâlihazırda platformu 300,000 eş zamanlı kullanıcıya hizmet verecek şekilde iyileştirmiştir ve bu sayıyı artırmayı hedeflemektedir. EBA platformunun genişletilmesi eğitim sisteminin tamamına fayda sağlamaktadır. Fakat düşük sosyoekonomik göstergelere sahip olan illerde erişimin sağlanması, farkındalık ve sosyal yardım kampanyalarının finanse edilmesi ve televizyon ve cep telefonu da dâhil olmak üzere farklı uzaktan eğitim şekillerinin bir arada kullanılması gibi eşitlik konuları da göz önünde bulundurulmuştur. Bu alt bileşen; EBA yazılım güncellemeleri ve entegrasyonu, sunucuların ölçeklenirliğini, devam eden veri depolama ve yedekleme ve yazılım bakımlarını sağlayacaktır. Teklif edilen etkinlikler COVID-19 nedenli okulların kapalı olduğu sürede başlayacaktır ve geriye dönük bir finansman düzenlemesi ile finanse edilecektir. Teklif edilen iyileştirmeler EBA’nın 1 milyon öğrenciye varan kapasitede eş zamanlı eğitim sağlamasına izin verecektir. Alt bileşen 2.1 (Okulların Kapalı Olduğu Sırada ve Okullar Yeniden Açılırken Dijital İçerik ve Pedagoji Desteği) ile birleştirildiğinde bu yatırımlar, COVID-19 kaynaklı okulların kapalı olduğu sürede gerçekleşecek olan öğrenim kayıplarını en düşük oranda tutmaya katkı sağlamaktadır.

 

Alt Bileşen 1.2: Dirençli Dijital Eğitim Sistemi

 

 

Bu alt bileşen; yeni bir EBA platformu için BT altyapısının kurulması ve eş zamanlı öğrenci kapasitesinin 600,000- 1 milyondan 5 milyona ve eş zamanlı canlı sınıfların 50,000’den 100,000’e artırılması için gerekli olan fizibilite çalışmalarının, danışmanlıkların, malların, hizmetlerin ve küçük yenilemelerin finansmanını gerçekleştirecektir. Burada amaç, COVID-19 sonrasında okullardaki karma öğrenimi (sınıf-online) desteklemek ve gelecekteki acil durumlar için eğitim yanıtını desteklemektir. Mevcut sistem mimarisi bu kadar sayıda eş zamanlı kullanıcıya hizmet

 

 

11

 

vermek için tasarlanmadığından, proje daha yüksek kapasitedeki yeni bir sistemi ve ilgili yatay BT altyapısı genişletilmesini destekleyecektir. Bu da, veri merkezinin kapasitesini iyileştirecek ya da Hizmet olarak Altyapı (IaaS) ve/veya Hizmet olarak Platform (PaaS) modeli üzerinde tamamen bulut platforma geçişi sağlayacaktır. Ayrıca yeni sistemin yazılım mimarisi, test edilmesi ve kalite güvenliği, siber güvenliği, öğrenme analitiği sistemi ve yeni CDN mimarisini iyileştirecektir. Gelecek krizler karşısında dijital eğitim sisteminin direncini desteklemek için hizmet kesintisi ve veri kayıpları mümkün olan en düşük seviyeye indirilecek (örneğin bulut temelli bir kurtarma veri merkezi üzerinden) ve MEB, herhangi aşırı bir iklim olayı ya da diğer acil durumlar karşısındaki afet yanıt planına kurtarma yaklaşımlarını dâhil edecektir. Bu alt bileşen; veri merkezleri için donanım/hizmet, danışmanlık, fizibilite çalışmaları ve teknik uzmanlık gibi gerekliliklerin satın alımını da finanse edecektir.

 

Yeni sistemin tasarımı ve başlatılması üç fazdan oluşacaktır. İlk faz sırasında bu alt bileşen; ihtiyaç analizi, fizibilite çalışmaları ve yeni dijital eğitim sisteminin tasarımı ve ihale belgelerinin hazırlanmasını finanse edecektir. Bunların arasında (i) yeni dijital eğitim sistemini özel eğitim ve düşük gelirli gruplar için en erişilebilir olan K-12 öğretim yöntemlerine (TV, mobil vb.) entegre etme yaklaşımları ve (ii) bir kurtarma veri merkezi düzenlemesi ve aşırı bir iklim olayı durumunda sistemi geri yükleyecek ve önemli verileri hızlı bir şekilde kurtaracak bir afet kurtarma planı bulunmaktadır. İkinci faz sırasında bu alt bileşen, yeni dijital eğitim sisteminin modüler geliştirmesini finanse edecektir. Üçüncü faz sırasında yeni sistem kullanıma açılacaktır. Yeni sistemin kullanıma açılışı; dijital içerik arşivi, ölçeklenirlik, veri entegrasyonu ve işlerliği, afet kurtarma prosedürleri ve izleme ve değerlendirmenin yararlı olma durumuna önem verecektir.

 

Son olarak, bu alt bileşen altında finanse edilen etkinlikler, yeni sistemi iklime daha dirençli hale getirmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.1 Fizibilite çalışmaları özellikle çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik, yeni EBA platformu ve ilgili BT altyapısı için iklim değişikliğine dirençlilik ve elde edilebilir enerji verimliliği de analiz edecektir. Fizibilite analizinin sonuçları, finanse edilecek olan yeni platform için genel çözüm hakkında bilgi verecektir. Bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımından kaynaklanan enerji tasarrufları ile oldukça büyük olumlu dışsallıklar beklenmektedir. Enerji tüketiminin ve verimliliğin iyileştirmesiyle karbon salınımında büyük oranda azalmalar ortaya çıkabilir.2 Örneğin, mevcut araştırmaların nicel değerlendirmelerine göre çevresel etkiler karbon salınımını büyük şirketler için %30 oranında ve küçük ve daha az verimli işletmeler için ise %90 oranında azaltacaktır.3

 

Bileşen 2: Güvenlik ve Kalite için Dijital İçerik ve Pedagoji

 

 

Bu bileşen hem COVID-19 nedeniyle okulların kapandığı dönemde hem de sınıf temelli eğitime

 

 

1 1

 

 • Cloud Computing and the Sustainability: The Environmental Benefit of moving to the cloud (2010), Accenture, WSP and Microsoft; R.H. Katz, (2009), Tech titans building boom, IEEE Spectrum (Şubat), at http://www.spectrum.ieee.org/feb09/7327 accessed 23 Şubat 2009.

3 Cloud computing and the Sustainability: The Environmental Benefit of moving to the cloud (2010), Accenture, WSP and Microsoft and http://www.scientificamerican.com/article/cloud-computing-saves-energy/

 

 

12

 

kademeli olarak geçildiği dönemde uzaktan eğitim içeriklerini desteklemek amacıyla gerçekleşecek mal, hizmet, eğitim ve küçük yenilemelerin satın alımını finanse edecektir. COVID-19 sonrasındaki öğretim ve öğrenimin daha “karma” (online ve yüz yüze) bir yaklaşım gerektirmesi beklendiğinden Proje; velilerle, öğretmenlerle, öğrencilerle, topluluk aktörleriyle, üniversitelerle ve diğer dijital içerik geliştiricileriyle yapılacak olan ortaklıkları teşvik ederek yenilikçi teknolojileri ve pedagojik araçları desteklemek için bir “eğitim teknolojisi ekosistemi”nin geliştirilmesini finanse edecektir. “Karma bir yaklaşım”, daha az kâğıt kullanımı ve seyahat edilmesi gibi diğer eş faydaları da beraberinde getirebilir.

 

Alt Bileşen 2.1 Okulların Kapalı Kaldığı ve Okulların Yeniden Açıldığı Dönemde Dijital İçerik ve Pedagoji Desteği

 

 

Okulların kapalı olduğu ve kademeli olarak yeniden açıldığı dönemde bu alt bileşen; K-12 müfredatının dijital içerikleri, pedagojik uygulamalar, COVID-19 risk azaltma materyalleri ve öğretmen eğitiminin geliştirilmesi için satın alınacak danışmanlıkları, malları ve hizmetleri finanse edecektir. Bunlar, online olarak ve TV kanalları üzerinden iletilecektir ve telafi dersleri ve karma öğretim ve öğrenim programlarına yönelik desteği de içerektir. Psikososyal & zihinsel sağlıkla ilgili danışmanlık/rehberlik, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içerikler hem online olarak hem de TV ve telefon uygulamaları üzerinden iletilecektir. Bu içerikler velileri, öğretmenleri ve öğrencileri hedefleyecektir.

 

Özellikle düşük gelirli ailelerdekiler ve hassas çocuklar olmak üzere COVID-19 nedenli okulların kapanışı ile ilgili olan öğrenim kayıplarını en düşük seviyede tutmak için bu alt bileşen, TV temelli eğitim materyallerini ve bunların iletilmesini destekleyecektir. TV programları özellikle dijital cihazları bulunmayan yoksul haneleri hedeflemektedir. Yaklaşık 2,000 yeni TV videosu, dijital eğitim platformu olan EBA için hâlihazırda geliştirilmiş olan içeriklere dayanarak uygun hale getirilecektir. İşitme engeli olan öğrenciler için, tüm içerikler işaret dili ve altyazı desteği ile hazırlanacaktır. Görme engeli olan öğrenciler için ise tüm içeriklere sesli açıklamalar eklenecektir. Son olarak online ve TV temelli materyaller ve dersler (www.eba.gov.tr web sitesi ve TRT EBA TV üzerinden), okula geri dönüşü desteklemek için öğrenme değerlendirmelerinin, telafi derslerinin ve okul rehberliğinin geliştirilmesini destekleyecektir

 

Bu alt bileşen, MEB’in okulları açma planını destekleyecek ve erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrenciler içinde ayrı mesajlarla düşük gelirli ve hassas bölgelerdeki sosyal destek ve okula yeniden dönüş sürecini finanse edecektir. EBA’da hâlihazırda mevcut olan materyallere (örneğin videolar, uygulamalar, dijital ve görse -işitsel materyaller) eklemeler yaparak, öğretmen eğitimi de dâhil olmak üzere okulların yeniden açılışını desteklemek için ek içerikler uygun hale getirilecek ve geliştirilecektir. Bunlar, her bir eğitim seviyesinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için ilkokullar, ortaokullar ve liselerin müfredat ihtiyaçları ile aynı doğrultuda olacaktır.

 

Alt Bileşen 2.2: Eğitim Yeniliği ve Katılımcı Ekosistem

 

 

 

 

 

13

 

Bu alt bileşen, dijital eğitim teknolojilerinin devam etmekte olan geliştirilmesi için güçlü bir işbirliği ve iletişim “ekosistemi” kurmak için gerekli olan fizibilite ve tasarım çalışmalarını, danışmanlıkları, malları, hizmetleri ve küçük yenilemeleri finanse edecektir. Bunun içinde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik materyallerin geliştirilmesini teşvik etmek için “yenilik hibelerinin” kullanımına yönelik bir değerlendirme de bulunacaktır. Öğretmenlere yönelik materyallerin arasında çeşitli multimedya içerikleri, sürekli mesleki gelişim materyalleri, öğretim materyalleri ve pedagojik araçlar bulunacaktır. Öğrencilere yönelik materyaller ise K-12 eğitim seviyesini hedefleyecektir. Acil durum eğitimine yanıta yönelik dijital ve uzaktan eğitim stratejileri ve araçları da geliştirilecektir.

 

Yeni dijital eğitim platformu (bk. bileşen 1.2) ve yenilikçi dijital eğitim materyallerinin geliştirilmesi ayrıca öğrencilerin kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını gerektiren farklı ilgilerini, arka planlarını, cinsiyetlerini ve kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak farklı öğrenci gruplarının eğitim ihtiyaçlarına da fayda sağlayacaktır. Örneğin bu alt bileşen, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) projeleri de dahil olmak üzere belirli ilgi alanları çerçevesinde iletişim kurmaları ve iş birliğinde bulunmalarını teşvik ederek özellikle kız öğrencileri ve kadın öğretmenleri hedefleyen belirli online programları finanse edecektir. Ayrıca yeni dijital eğitim platformu içinde kız öğrenciler için çeşitli kariyerlerde ilerlemelerine yönelik farkındalık, ilgi ve tutku uyandırma hedefiyle müfredat dışı programlara erişim de bulunacaktır.

 

Bu ekosistem, okullara yönelik yenilik ve hizmetleri destekleyecek ve eğitim teknolojisi paydaşlarını ve kullanıcılarını bir araya getirecektir. “Eğitim teknolojisi ekosistemi”nin işletimsel yapısının içinde eğitim teknolojisi yenilikleri için araştırma ve geliştirme sürecini koordine edecek olan “Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi” ve bunun yanı sıra yenilikleri tanımlamak, test etmek ve değerlendirmek için öğretmenler ve okulların bulunmasını sağlayacak bir strateji de bulunacaktır. Öğretmenlerin katılımı, “Mesleki Öğrenme Laboratuvarı” adına sahip olacak ve Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezinin bir birimi ve işlevi olarak düzenlenecektir.

 

Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi, dijital eğitim materyallerinin ve teknolojiklerinin geliştirilmesine ve test edilmesine rehberlik yapacaktır. Yenilik hibelerinin amacı özellikle ürünlerin yüksek maliyetli pilot ve test çalışmalarını desteklemek için Eğitim Teknolojileri alanındaki start-up şirketlerini ve diğer girişimleri teşvik etmektir. Yenilik hibeleri okulları, öğretmenleri ve öğrencileri dijital öğrenme ile bir araya getirmek için ürünlerin, yazılımların ve donanımların test edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla şirketleri, endüstri ortaklarını ve üniversiteleri hedefleyecektir. Başvuru sahiplerinin eğitim teknolojileri zorluklarını ele almak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri beklenmektedir (örneğin dijitalleştirme, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, engelli/özel eğitime muhtaç öğrencileri destekleme, öğretmenlerin becerilerini artırma, düşük akademik geçmişe sahip öğrenciler için telafi programları ve EMA platformu için yenilikçi işlevler). Ayrıca hibe tekliflerinin içinde işbirlikçiler olarak yenilikçi öğretmenleri içerecek stratejilerin bulunması gerekmekte ve ayrıca yeniliklere okul seviyesinde bağlı olma ve yenilikleri okul seviyesinde değerlendirmeleri gerekmektedir. Yeni eğitim teknolojileri yeniliklerinin okul seviyesinde model testleri içinde öğretmen ve öğrencilerin geri bildirimleri bulunacaktır. Bu geri bildirimler EBA sistemi içinde bulunacak olan bir “huni” değerlendirme sistemi ile gerçekleştirilecektir. Yenilik Hibe programı için fizibilite

 

 

14

 

değerlendirmesinin içinde faydalanıcı grupları, hibe finansman araç türleri, destek miktarları ve uygulama, değerlendirme ve uygunluk kriteri gibi diğer ayrıntılara yönelik kural ve esaslar bulunacaktır. Verilecek olan hibe başvuru sahiplerine göre değişecek fakat 150,000 ABD Dolarını aşmayacaktır. 5 milyon ABD Doları Proje içindeki “yenilik hibeleri” için ayrılacaktır ve ödemeler fizibilite ve tasarım çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması şartıyla gerçekleştirilecektir.

 

“Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL)” okul seviyesindeki pedagojik ve kurumsal gelişmeleri destekleyecektir. Bunların arasında öğretmen eğitimleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik katkılar bulunmaktadır. Okul aktörleri, yenilik sürecine katkıda bulunurken öğretmenler ve öğrenciler yeni öğretim ve öğrenim materyallerinin değerlendirmesinde bulunacaklardır.1 MÖL stratejileri okul seviyesindeki yenilikleri ve öğretmenler arasındaki bilgi alışverişini destekleyecek ve teşvik edecektir. Bu esnek öğrenme ortamları öğretmen eğitimi ve belirli alanlardaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak fırsatlar sağlayacaktır. Örneğin Proje; kadın öğretmenlerin yeni online uygulamalarını birbirleriyle paylaşmaları için özel online alanlar ve diğer esnek öğrenme ortamları, kız ve erkek öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejiler sağlayacak ve okul liderliği eğitimi seçenek ve olanaklarını tanımlayacaktır. Eğitim teknolojileri ekosistemi uygulamaya geçtikten sonra (Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve MÖL de dahil olmak üzere) bu alt bileşen süreci finanse edecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Cagiltay, K., Graham, C. R., Lim, B. R., Craner, J., & Duffy, T. (2002). The Seven Principles of Good Practice: A Practical Approach to Evaluating Online Courses. Hacettepe University Journal of Education, 20(2), 40-50.

 

 

 

15

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!