Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı – Eğitim ve Müfredat Stratejisi 234 views

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı – Eğitim ve Müfredat Stratejisi

Şartname

(P173997)

 

(İçerik Stratejisi Tanımlama)

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

Türkiye

Referans Numarası: CS-C3.1-05c

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIĞIN AMACI

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan eğitim yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Detaylar için lütfen, bu Şartname’nin ekindeki proje bilgisi ve tanım kısmına bakınız.

 

 

 

 

 

“DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME UZMANI – EĞİTİM VE MÜFREDAT STRATEJİSİ” POZİSYONUNUN AMACI, DİJİTAL İÇERİK VE KARMA ÖĞRENMEYE YÖNELİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ EKOSİSTEMİ İÇİNDEKİ EĞİTİM VE MÜFREDAT STRATEJİLERİ İLE İLGİLİ GENEL TEKNİK VE STRATEJİK PLANLAMA VE TAVSİYELERİN SAĞLANMASIDIR.

 

 

İŞİN KAPSAMI

 

İçerik Geliştirme Uzmanı: Eğitim ve Müfredat Stratejisi

 

Görev ve Sorumluluklar

 

 1. Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosistemine yönelik olarak eğitim ve müfredat stratejilerinin sağlanması ve incelenmesi.

 

1.1 Tüm K-12 seviyeleri için müfredat içeriklerinin ve platformdaki içeriklerin sunum yöntemlerinin incelenmesi

 

1.2 Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için ihtiyaç analizi yapılması

 

1.3 Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için içeriklere yönelik hedeflerin tanımlanması

1.4 NDES’teki içerik yönetim ve sunum ekranlarının ve içerik standartlarının tanımlanması

 

1.5 EBA’da yayınlanacak olan içeriklerin ve EBA’da bulunan içeriklerin redaksiyonunun gerçekleştirilmesi

 

1.6 Tablet ve bilgisayar gibi farklı platformlarla uyumlu dijital içeriklerin farklı boyutlarının geliştirilmesi ve yeni nesil içeriklerin geliştirilmesinin planlanması

 

1.7  Kurum içi içerik geliştirme sürecine katkıda bulunulması

 

 • Proje Bileşeni 2 – Güvenli ve Kaliteli Dijital İçerik ile ilgili dijital içeriklerin satın alınmasına

 

yönelik ihtiyaç analizlerine, fizibilite çalışmalarına ve teknik girdilere katkıda bulunma.

Bunlardan bazıları (Proje boyunca diğerleri de tanımlanabilir):

 

2.1 Dijital İçerik & Eğitim Teknolojileri Geliştirme Ekosistemi için İhtiyaç Analizi ve Tasarım çalışmalarının hazırlanması (Sözleşme Referans Numarası CS-C2.2-01).

 

2.2 Proje Fizibilite raporlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve eksikliklerin ve düzeltme gerektiren noktaların tanımlanması.

 

2.3 Çalışmaların yürütüldüğünden emin olmak için DANIŞMAN ile işbirliği içinde çalışılması

 

2.4 İhtiyaç analizi ve standartların tanımlanmasının bitirilmesi ile Bileşen 2.1 altında bulunan COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılması Süreci için K-12 Seviyelerine Yönelik Kapsamlı, Erişilebilir ve Eşit Dijital İçeriklerin Mal Alım Sözleşmesine (Sözleşme Referans Numarası # GO-C2.1-01a, b, c….) yönelik Sözleşme Referans

 

Numarası # CS-C2.2-01 olan Danışman Firma tarafından teslim edilen teknik şartnamelerin incelenmesi ve gerekli geri bildirimlerin verilmesi.

 

2.5 Dijital eğitim içeriklerine yönelik diğer şartname ve teknik şartnamelerin geliştirilmesinin desteklenmesi, izlenmesi ve MEB tarafından gerekli görülen ilgili gözetim hizmetlerinin desteklenmesi

 

 • Projenin eğitim ekosistem politikalarının, esaslarının, strateji planının ve diğer kurumsal uygulama planlarının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesine teknik destek ve eğitim desteği sağlama ve ilgili süreçlerin koordine edilmesi.

 

3.1 Dijital eğitim içeriği geliştirme ve karma eğitim süreçlerinin desteklenmesi için bir ekosistem kurmak adına eğitim ve müfredatın paralel hale getirilmesi ve ilgili modellerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, ilgili süreçlerin planlanması ve bildirimlerde bulunulması.

 

 • Özellikle eğitim stratejileri, dijital içerik ve karma öğrenme olmak üzere proje paydaşları ile uygun ve etkin bir şekilde iletişimin, ortaklık kurma süreçlerinin ve bağlantıların yönetilmesi.

 

4.1 Tüm paydaşlar arasında işbirliği sağlanması ve dijital içerik geliştirme ve karma eğitim süreçlerinin desteklenmesi.

 

4.2 Proje Bileşeni 2 ile ilgili eğitim iletişim stratejilerine katkıda bulunulması (dijital eğitim yenilik ve ekosistemi).

 

4.3 Okullardaki, ilçelerdeki eğitim birimlerindeki, üniversitelerdeki ve diğer eğitim kurumlarındaki eğitim paydaşlarının tanımlanmasının bilgi paylaşımı, istişare ve ortaklık kurma konuları bakımından desteklenmesi.

 

 • Bahsedilen görevlerle ilgili olarak ortaya çıkacak ek görevlerin ve özellikle eğitim ve müfredat konuları ile ilgili olarak YEĞİTEK idaresi tarafından talep edilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ

 

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi 20 Aralık 2020 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 36 ay olarak hesaplanmıştır.

 

 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

 

İçerik Geliştirme Uzmanı: Eğitim ve Müfredat Stratejisi

 

Gereklilikler

 

 1. Üniversitelerin Eğitim Fakültesinden, tercihen Bilgisayar Öğretmenliği veya İletişim Fakültesi’nden üniversite diploması ve eğitim tasarımı alanında en az 5 yıllık deneyim.

 

 1. Dijital içerik üretimi ve ilgili süreçlerin planlanması aşamalarında belgelendirilmiş aktif katılıma sahip olmak,

 

 1. EBA platformunun ihtiyaç analizlerini planlama ve yürütme, dijital içerik standartlarını tanımlama ve bir stratejik plan oluşturma ve benzeri konularında deneyim ve beceri sahibi olmak,
 2. İçerik ihtiyaç analizi planlama konusunda müfredat temelli analiz yürütme deneyimine sahip olmak,

 

 1. Dijital içerik türleri ve üretim teknikleri ve standartları konusunda bilgili ve en az 5 yıllık deneyime sahibi olmak,

 

 1. Öğrenme nesnelerinin farklı platformlarda (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) kullanımlarındaki ihtiyaçlara göre senaryo oluşturma ve senaryo oluşturulmasının planlanması konularında deneyim sahibi olmak,
 2. Yeni medya araçlarına hakim olmak,
 3. Tercihen İngilizceyi iyi derecede yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak,
 4. Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü olmak,
 5. Disiplinli, proaktif, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
 6. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

 

 

DEĞERLENDİREM KRİTERİ

 

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

 

Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Dijital içerik üretim deneyimi 20
Müfredat   değerlendirme   ve   planlama 20
deneyimi  
Dijital eğitim platformu deneyimi 30
İletişim ve istişare becerileri 20
İngilizce dil becerileri 10
Olası Maksimum Puan 100

 

 

 

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Başlangıç tarihi : Ocak 2021

 

Çalışma saatleri : Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası

 

Maaş : Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

 

 

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’nde yer alan ve Dünya Bankası’nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma Düzenlemeleri’nde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

 

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe hazırlanmış özgeçmişlerin en geç 11/12/2020 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adreslerin ikisine birden e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MEB Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle/ Ankara, Türkiye

 

Mehmet İNAN

İdari ve Mali işler Daire Başkanı

Tel: 0 (312) 296 94 03

Gökçen BOZ

Özel Büro-EBA İçerik Sorumlusu

Tel: 0 (312) 296 96 06

 • İnsan kaynakları stratejimizin geliştirilmesi adına başvuru esnasında bu ilanı nerede (vacanciesinturkey.com) gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

 

—————————————————————————————————————————————

 

Ek: (Görev Tanımı) İçerik Geliştirme Uzmanı: Eğitim ve Müfredat Stratejisi

 

Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı – Eğitim ve Müfredat Stratejisi

Şartname

(P173997)

 

(İçerik Stratejisi Tanımlama)

 

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

Türkiye

Referans Numarası: CS-C3.1-05c

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIĞIN AMACI

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan eğitim yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Detaylar için lütfen, bu Şartname’nin ekindeki proje bilgisi ve tanım kısmına bakınız.

 

 

 

 

 

“DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME UZMANI – EĞİTİM VE MÜFREDAT STRATEJİSİ” POZİSYONUNUN AMACI, DİJİTAL İÇERİK VE KARMA ÖĞRENMEYE YÖNELİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ EKOSİSTEMİ İÇİNDEKİ EĞİTİM VE MÜFREDAT STRATEJİLERİ İLE İLGİLİ GENEL TEKNİK VE STRATEJİK PLANLAMA VE TAVSİYELERİN SAĞLANMASIDIR.

 

 

İŞİN KAPSAMI

 

İçerik Geliştirme Uzmanı: Eğitim ve Müfredat Stratejisi

 

Görev ve Sorumluluklar

 

 1. Dijital içerik ve eğitim teknolojileri ekosistemine yönelik olarak eğitim ve müfredat stratejilerinin sağlanması ve incelenmesi.

 

1.1 Tüm K-12 seviyeleri için müfredat içeriklerinin ve platformdaki içeriklerin sunum yöntemlerinin incelenmesi

1.2 Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için ihtiyaç analizi yapılması

 

1.3 Hem okulların kapalı olduğu dönem için hem de hibrit öğretim modeli için içeriklere yönelik hedeflerin tanımlanması

 

1.4 NDES’teki içerik yönetim ve sunum ekranlarının ve içerik standartlarının tanımlanması

1.5 EBA’da yayınlanacak olan içeriklerin ve EBA’da bulunan içeriklerin redaksiyonunun gerçekleştirilmesi

 

1.6 Tablet ve bilgisayar gibi farklı platformlarla uyumlu dijital içeriklerin farklı boyutlarının geliştirilmesi ve yeni nesil içeriklerin geliştirilmesinin planlanması

1.7  Kurum içi içerik geliştirme sürecine katkıda bulunulması

 

 

 • Proje Bileşeni 2 – Güvenli ve Kaliteli Dijital İçerik ile ilgili dijital içeriklerin satın alınmasına yönelik ihtiyaç analizlerine, fizibilite çalışmalarına ve teknik girdilere katkıda bulunma. Bunlardan bazıları (Proje boyunca diğerleri de tanımlanabilir):

 

2.1 Dijital İçerik & Eğitim Teknolojileri Geliştirme Ekosistemi için İhtiyaç Analizi ve Tasarım çalışmalarının hazırlanması (Sözleşme Referans Numarası CS-C2.2-01).

 

2.2 Proje Fizibilite raporlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve eksikliklerin ve düzeltme gerektiren noktaların tanımlanması.

 

2.3 Çalışmaların yürütüldüğünden emin olmak için DANIŞMAN ile işbirliği içinde çalışılması

 

2.4 İhtiyaç analizi ve standartların tanımlanmasının bitirilmesi ile Bileşen 2.1 altında bulunan COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılması Süreci için K-12 Seviyelerine Yönelik Kapsamlı, Erişilebilir ve Eşit Dijital İçeriklerin Mal Alım Sözleşmesine (Sözleşme Referans Numarası # GO-C2.1-01a, b, c….) yönelik Sözleşme Referans

 

Numarası # CS-C2.2-01 olan Danışman Firma tarafından teslim edilen teknik şartnamelerin incelenmesi ve gerekli geri bildirimlerin verilmesi.

 

2.5 Dijital eğitim içeriklerine yönelik diğer şartname ve teknik şartnamelerin geliştirilmesinin desteklenmesi, izlenmesi ve MEB tarafından gerekli görülen ilgili gözetim hizmetlerinin desteklenmesi

 

 • Projenin eğitim ekosistem politikalarının, esaslarının, strateji planının ve diğer kurumsal uygulama planlarının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesine teknik destek ve eğitim desteği sağlama ve ilgili süreçlerin koordine edilmesi.

 

3.1 Dijital eğitim içeriği geliştirme ve karma eğitim süreçlerinin desteklenmesi için bir ekosistem kurmak adına eğitim ve müfredatın paralel hale getirilmesi ve ilgili modellerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, ilgili süreçlerin planlanması ve bildirimlerde bulunulması.

 

 • Özellikle eğitim stratejileri, dijital içerik ve karma öğrenme olmak üzere proje paydaşları ile uygun ve etkin bir şekilde iletişimin, ortaklık kurma süreçlerinin ve bağlantıların yönetilmesi.

 

4.1 Tüm paydaşlar arasında işbirliği sağlanması ve dijital içerik geliştirme ve karma eğitim süreçlerinin desteklenmesi.

4.2 Proje Bileşeni 2 ile ilgili eğitim iletişim stratejilerine katkıda bulunulması (dijital eğitim yenilik ve ekosistemi).

 

4.3 Okullardaki, ilçelerdeki eğitim birimlerindeki, üniversitelerdeki ve diğer eğitim kurumlarındaki eğitim paydaşlarının tanımlanmasının bilgi paylaşımı, istişare ve ortaklık kurma konuları bakımından desteklenmesi.

 

 • Bahsedilen görevlerle ilgili olarak ortaya çıkacak ek görevlerin ve özellikle eğitim ve müfredat konuları ile ilgili olarak YEĞİTEK idaresi tarafından talep edilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

 

 

Zaman çizelgesine göre beklenen çıktılar:

 

Görev ve Sorumluluklar     Beklenen Çıktılar   Zaman Aralığı
1.  Dijital içerik ve eğitim Genel ve Uzun Vadeli:     Üç aylık
teknolojileri  ekosistemi ile •   Yeni dijital eğitim platformu (NDES) için incelenmiş ve seçilmiş değerlendirmeler ve
ilgili eğitim ve müfredat yıllık raporlarla
olan K-12 seviyelerinin tamamına yönelik içerik  
stratejilerinin sağlanması ve   birlikte sözleşme
•   Okulların kapalı olduğu döneme ve karma öğretime yönelik
değerlendirilmesi     süresi boyunca
    hazırlanmış modeller    
              devam edecek
          •   Tablet ve bilgisayar gibi farklı platform ve teknolojiler için
          şekilde  
          geliştirilmiş dijital içerikler    
               
          •   Kurum içi içerik geliştirme sürecinin üstlenilmesi      
          Belirli ve Kısa Vadeli:     Sözleşmenin
          •   Ekosistem içindeki müfredat içerikleri ve eğitim stratejilerinin başlangıcından  60
          gün sonra  
          geliştirilmesine yönelik stratejik plan      
          •   (i) YEĞİTEK içinde, (ii) diğer ilgili MEB GM’leri arasında ve (iii) dış    
          paydaşlarla birlikte müfredat uyumlaştırma ve eğitim stratejileri    
          ile  ilgili  planlama  ve  istişare  çalıştaylarının  tasarlanması  ve    
          kolaylaştırılması.        
           
2.  Proje Bileşeni 2 ile ilgili   Genel ve Uzun Vadeli:     Sözleşme süresi
Şartnamelerin ve Teknik   •   Hazırlanan, incelenen ve onaylanan şartname ve bunun yanı sıra boyunca devam
Şartnamelerin Hazırlanması özellikle eğitim stratejileri, modelleri ve müfredata uyumlu hale edecek şekilde
          getirme konularında şartnamelerin/teknik şartnamelerin    
          hazırlanması  için  ilgili  makamlardan  bilgilerin  ve  girdilerin    
          toplanması.        
          •   Projenin zaman çizelgesi ve her bir teklifin/tekliflerin teklif    
          geçerlilik süresi/süreleri ile  uyumlu  olarak MEB  YEĞİTEK    

 

      tarafından alınan teklifler hususunda eğitim ve müfredat teknik  
      değerlendirme raporlarının iletilmesi.      
             
    Belirli ve Kısa Vadeli:       Sözleşmenin
    •   CS-C2.2-01 Referans Numaralı birleştirilmiş Şartname için eğitim başlangıcından  60-
      ve müfredat girdilerini teslim etme     90 gün sonra
           
    •   CS-C2.2-01 Referans Numaralı Sözleşmenin Danışman Firması  
      tarafından teslim edilmesinin ardından GO-C2.1-01a, b, c….  
      Referans Numaralı Sözleşmenin Teknik Şartnamesi ile ilgili eğitim  
    ve müfredat incelemelerinin/geri bildirimlerin teslim edilmesi  
    GO-C2.1-03 Referans Numaralı Sözleşmenin Teknik Şartnamesi  
      için birleştirilmiş eğitim ve müfredat girdilerinin teslim edilmesi  
    •   Kameraman, yönetmen, video editörü vb. gibi çalışanlara yönelik  
      şartnameler (Sözleşme Referans Numarası CS-C2.1-01a, b, c…..)  
      için birleştirilmiş eğitim ve müfredat girdilerinin teslim edilmesi.  
             
3. Projenin ekosistem eğitim Genel ve Uzun Vadeli:       Sözleşme süresi
  politikalarını, esaslarını, Ekosisteme yönelik eğitim ve müfredat uyumlaştırma planı, boyunca devam
  strateji planını ve kurumsal   modeller ve kurumsal stratejiler       edecek şekilde
  uygulama planını güncelleme        
  Dijital eğitim içeriği geliştirme ve karma eğitim süreçleri için  
  ve ilgili süreçleri koordine  
    güncellenmiş politika çerçevesi ve stratejik çerçeveler    
  etme.      
             
             
4. Özellikle eğitim stratejileri, Genel ve Uzun Vadeli:       Sözleşme süresi
  dijital içerik ve hibrit Proje Bileşeni 2 ile ilgili eğitim iletişim stratejileri (dijital eğitim boyunca devam
  öğrenme ile ilgili olarak proje   yenilikleri ve ekosistem).       edecek şekilde
  paydaşları ile birlikte uygun        
  Dijital eğitim içeriği geliştirme ve karma eğitim süreçleri için  
  ve aktif şekilde iletişimin,  
    organizasyonlar, istişare etkinlikleri ve paydaş işbirliği ve geri  
  ortaklık kurma süreçlerinin    
    bildirimi.        
  ve bağlantıların yönetilmesi          
             
               

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA SÜRESİ

 

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi 20 Aralık 2020 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 36 ay olarak hesaplanmıştır.

 

 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

 

İçerik Geliştirme Uzmanı: Eğitim ve Müfredat Stratejisi

 

Gereklilikler

 

 1. Üniversitelerin Eğitim Fakültesinden, tercihen Bilgisayar Öğretmenliği veya İletişim Fakültesi’nden üniversite diploması ve eğitim tasarımı alanında en az 5 yıllık deneyim.
 2. Dijital içerik üretimi ve ilgili süreçlerin planlanması aşamalarında belgelendirilmiş aktif katılıma sahip olmak,

 

 1. EBA platformunun ihtiyaç analizlerini planlama ve yürütme, dijital içerik standartlarını tanımlama ve bir stratejik plan oluşturma ve benzeri konularında deneyim ve beceri sahibi olmak,

 

 1. İçerik ihtiyaç analizi planlama konusunda müfredat temelli analiz yürütme deneyimine sahip olmak,
 2. Dijital içerik türleri ve üretim teknikleri ve standartları konusunda bilgili ve en az 5 yıllık deneyime sahibi olmak,

 

 1. Öğrenme nesnelerinin farklı platformlarda (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) kullanımlarındaki ihtiyaçlara göre senaryo oluşturma ve senaryo oluşturulmasının planlanması konularında deneyim sahibi olmak,

 

 1. Yeni medya araçlarına hakim olmak,

 

 1. Tercihen İngilizceyi iyi derecede yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak,
 2. Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü olmak,
 3. Disiplinli, proaktif, araştırmacı, sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
 4. Planlama ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, problem çözme becerisi yüksek, hızlı öğrenen ve kendini geliştirmeye hevesli, iletişim becerileri güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

 

 

DEĞERLENDİREM KRİTERİ

 

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

 

Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Dijital içerik üretim deneyimi 20
Müfredat   değerlendirme   ve   planlama 20
deneyimi  
Dijital eğitim platformu deneyimi 30
İletişim ve istişare becerileri 20

 

İngilizce dil becerileri 10
Olası Maksimum Puan 100

 

 

 

 

ÖDEME YÖNTEMİ

 

Başlangıç tarihi Ocak, 2021

 

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası Maaş Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

 

 

 

 

 

EK: PROJE ARKAPLANI VE TANIMI

 

 

Proje Arkaplanı

 

Proje, COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan öğrenme yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bir ay içinde vaka sayısı 60,000’i aşmış ve 1,300 ölüm gerçekleşmiştir (15 Nisan 2020). Hükümet, DSÖ rehberlerine uygun olarak bir takım kamu sağlığı önlemlerini kademeli olarak uygulamaya sokmuştur. Eğitim sektörü bakımından tüm okullar ve üniversiteler kapatılmıştır. 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, EBA (Eğitim Bilişim Ağı ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için eğitim veren TRT-EBA TV üzerinden 18 milyondan fazla öğrenci için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Fakat EBA dijital platformunun acil durumdaki kullanımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde olan 15 milyondan fazla öğrenciye yönelik ülke geneline eğitim hizmetlerinin ulaştırılamadığını açığa çıkarmıştır.

 

Nihai faydalanıcılar okulların kapanışından etkilenen ve EBA dersleri ve eğitimlerinin yanı sıra risk azaltma materyalleri alacak olan K-12 öğrencileridir. K-12 seviyesindeki devlet okullarında kayıtlı olan yaklaşık 15 milyon öğrenci günde üç değişimli programa ayrılan bir şekilde EBA uzaktan eğitim derslerini takip etmek zorundadır (her program için 5 milyon öğrencinin katılımı beklenmektedir). Geriye kalan ve özel okullarda ve açık öğretimde kayıtlı olan 3 milyon öğrenci ise kendi ders programlarını ve müfredatlarını takip edebilirken aynı zamanda EBA’daki eğitim materyallerine ve diğer materyallere erişerek dolaylı olarak EBA’dan faydalanabilmektedir. Artırılmış online bağlanırlık özelliklerinden yaklaşık 47,000 yer faydalanacaktır. Kurumsal dirençlilik bileşeni olan Bileşen 3, COVID-19 acil durumuna yanıt veren genel müdürlüklerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) içinde daha dirençli bir dijital eğitim platformundan orta ve uzun vadeli olarak faydalanacak olan gruplara fayda sağlamaktadır.

 

Proje Tanımı

 

 

Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar: (i) Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı, (ii) Kaliteli ve Güvenli Dijital İçerik ve (iii) Dirençli Eğitim Teknolojisi için Kurumsal kapasite bileşenleridir.

 

 

 

 

Bileşen 1: Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim BT Altyapısı

 

 

Bu bileşen, ülkenin e-öğrenme sistemi olan EBA’nın genişletilmesini ve BT altyapısının güncellenmesini finanse etmektedir. Alt Bileşen 1.1, TV temelli eğitim ile desteklenen mevcut EBA platformunu genişleterek devam etmekte olan acil duruma verilen hızlı yanıtı ele almaktadır. Alt Bileşen 1.2, evrensel eşit ve sürdürülebilir BT altyapısı ile gelecek krizlere ve iklim kaynaklı aksamalara yönelik direnci birleştiren yeni bir sistemin geliştirilmesi yoluyla COVID-19 toparlanması sonrasında gerekli olacak olan tam ölçekli uzaktan öğrenme çözümlerine geçişi hızlandırmaktadır. Mevcut EBA platformunun acil durum genişletilmesi ve yeni ve dirençli bir dijital eğitim platformunun geliştirilmesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir şekil Ek 1’de sunulmuştur.

 

Alt Bileşen 1.1: COVID-19 Kaynaklı Okulların Kapanmasına Yanıt

 

 

Bu Alt Bileşen, mevcut online eğitim sisteminin (EBA) işletimini genişletmek için gerekli olan mal ve hizmetlerin alımını finanse edecektir. Ayrıca mevcut online eğitim sistemindeki 300,000 öğrenci kapasitesini (eş zamanlı sistem kullanıcısı) 600,000-1 milyon öğrenciye çıkaracaktır. Devam etmekte olan COVID-19 acil durumu nedeniyle EBA’da geliştirmelere başlanmıştır ve Proje’den geriye dönük finansman talep edilecektir. Özellikle yoksul haneler başta olmak üzere dijital uçurumu kapatmak için EBA online eğitim platformuna erişim, televizyon ve cep telefonları üzerinden iletilen dersler, materyaller ve mesajlarla desteklenecektir. Uzaktan eğitim yöntemlerine öğrencilerin katılımı cinsiyet özelinde de dahil olmak üzere izlenecektir.

 

 

Acil durum yanıtı ile ilgili olan bu alt bileşen, mevcut dijital altyapı ve EBA öğrenim sistemi hususundaki acil iyileştirmeleri finanse edecektir. EBA sisteminin başlangıçtaki tasarımı 40,000 eş zamanlı kullanıcıya göre planlanmışken MEB, hâlihazırda platformu 300,000 eş zamanlı kullanıcıya hizmet verecek şekilde iyileştirmiştir ve bu sayıyı artırmayı hedeflemektedir. EBA platformunun genişletilmesi eğitim sisteminin tamamına fayda sağlamaktadır. Fakat düşük sosyoekonomik göstergelere sahip olan illerde erişimin sağlanması, farkındalık ve sosyal yardım kampanyalarının finanse edilmesi ve televizyon ve cep telefonu da dâhil olmak üzere farklı uzaktan eğitim şekillerinin bir arada kullanılması gibi eşitlik konuları da göz önünde bulundurulmuştur. Bu alt bileşen; EBA yazılım güncellemeleri ve entegrasyonu, sunucuların ölçeklenirliğini, devam eden veri depolama ve yedekleme ve yazılım bakımlarını sağlayacaktır. Teklif edilen etkinlikler COVID-19 nedenli okulların kapalı olduğu sürede başlayacaktır ve

 

geriye dönük bir finansman düzenlemesi ile finanse edilecektir. Teklif edilen iyileştirmeler EBA’nın 1 milyon öğrenciye varan kapasitede eş zamanlı eğitim sağlamasına izin verecektir. Alt bileşen 2.1 (Okulların Kapalı Olduğu Sırada ve Okullar Yeniden Açılırken Dijital İçerik ve Pedagoji Desteği) ile birleştirildiğinde bu yatırımlar, COVID-19 kaynaklı okulların kapalı olduğu sürede gerçekleşecek olan öğrenim kayıplarını en düşük oranda tutmaya katkı sağlamaktadır.

 

Alt Bileşen 1.2: Dirençli Dijital Eğitim Sistemi

 

 

Bu alt bileşen; yeni bir EBA platformu için BT altyapısının kurulması ve eş zamanlı öğrenci kapasitesinin 600,000-1 milyondan 5 milyona ve eş zamanlı canlı sınıfların 50,000’den 100,000’e artırılması için gerekli olan fizibilite çalışmalarının, danışmanlıkların, malların, hizmetlerin ve küçük yenilemelerin finansmanını gerçekleştirecektir. Burada amaç, COVID-19 sonrasında okullardaki karma öğrenimi (sınıf-online) desteklemek ve gelecekteki acil durumlar için eğitim yanıtını desteklemektir. Mevcut sistem mimarisi bu kadar sayıda eş zamanlı kullanıcıya hizmet vermek için tasarlanmadığından, proje daha yüksek kapasitedeki yeni bir sistemi ve ilgili yatay BT altyapısı genişletilmesini destekleyecektir. Bu da, veri merkezinin kapasitesini iyileştirecek ya da Hizmet olarak Altyapı (IaaS) ve/veya Hizmet olarak Platform (PaaS) modeli üzerinde tamamen bulut platforma geçişi sağlayacaktır. Ayrıca yeni sistemin yazılım mimarisi, test edilmesi ve kalite güvenliği, siber güvenliği, öğrenme analitiği sistemi ve yeni CDN mimarisini iyileştirecektir. Gelecek krizler karşısında dijital eğitim sisteminin direncini desteklemek için hizmet kesintisi ve veri kayıpları mümkün olan en düşük seviyeye indirilecek (örneğin bulut temelli bir kurtarma veri merkezi üzerinden) ve MEB, herhangi aşırı bir iklim olayı ya da diğer acil durumlar karşısındaki afet yanıt planına kurtarma yaklaşımlarını dâhil edecektir. Bu alt bileşen; veri merkezleri için donanım/hizmet, danışmanlık, fizibilite çalışmaları ve teknik uzmanlık gibi gerekliliklerin satın alımını da finanse edecektir.

 

Yeni sistemin tasarımı ve başlatılması üç fazdan oluşacaktır. İlk faz sırasında bu alt bileşen; ihtiyaç analizi, fizibilite çalışmaları ve yeni dijital eğitim sisteminin tasarımı ve ihale belgelerinin hazırlanmasını finanse edecektir. Bunların arasında (i) yeni dijital eğitim sistemini özel eğitim ve düşük gelirli gruplar için en erişilebilir olan K-12 öğretim yöntemlerine (TV, mobil vb.) entegre etme yaklaşımları ve (ii) bir kurtarma veri merkezi düzenlemesi ve aşırı bir iklim olayı durumunda sistemi geri yükleyecek ve önemli verileri hızlı bir şekilde kurtaracak bir afet kurtarma planı bulunmaktadır. İkinci faz sırasında bu alt bileşen, yeni dijital eğitim sisteminin modüler geliştirmesini finanse edecektir. Üçüncü faz sırasında yeni sistem kullanıma açılacaktır. Yeni sistemin kullanıma açılışı; dijital içerik arşivi, ölçeklenirlik, veri entegrasyonu ve işlerliği, afet kurtarma prosedürleri ve izleme ve değerlendirmenin yararlı olma durumuna önem verecektir.

 

Son olarak, bu alt bileşen altında finanse edilen etkinlikler, yeni sistemi iklime daha dirençli hale getirmeyi ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.1 Fizibilite çalışmaları özellikle çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik, yeni EBA platformu ve ilgili BT altyapısı için iklim değişikliğine dirençlilik ve elde edilebilir enerji verimliliği de analiz edecektir. Fizibilite analizinin sonuçları, finanse edilecek olan yeni platform için genel çözüm hakkında bilgi verecektir. Bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımından kaynaklanan enerji tasarrufları ile oldukça büyük olumlu dışsallıklar beklenmektedir. Enerji tüketiminin ve verimliliğin

 

1 1

 

iyileştirmesiyle karbon salınımında büyük oranda azalmalar ortaya çıkabilir.2 Örneğin, mevcut araştırmaların nicel değerlendirmelerine göre çevresel etkiler karbon salınımını büyük şirketler için %30 oranında ve küçük ve daha az verimli işletmeler için ise %90 oranında azaltacaktır.3

 

Bileşen 2: Güvenlik ve Kalite için Dijital İçerik ve Pedagoji

 

 

Bu bileşen hem COVID-19 nedeniyle okulların kapandığı dönemde hem de sınıf temelli eğitime kademeli olarak geçildiği dönemde uzaktan eğitim içeriklerini desteklemek amacıyla gerçekleşecek mal, hizmet, eğitim ve küçük yenilemelerin satın alımını finanse edecektir. COVID-19 sonrasındaki öğretim ve öğrenimin daha “karma” (online ve yüz yüze) bir yaklaşım gerektirmesi beklendiğinden Proje; velilerle, öğretmenlerle, öğrencilerle, topluluk aktörleriyle, üniversitelerle ve diğer dijital içerik geliştiricileriyle yapılacak olan ortaklıkları teşvik ederek yenilikçi teknolojileri ve pedagojik araçları desteklemek için bir “eğitim teknolojisi ekosistemi”nin geliştirilmesini finanse edecektir. “Karma bir yaklaşım”, daha az kâğıt kullanımı ve seyahat edilmesi gibi diğer eş faydaları da beraberinde getirebilir.

 

Alt Bileşen 2.1 Okulların Kapalı Kaldığı ve Okulların Yeniden Açıldığı Dönemde Dijital İçerik ve Pedagoji Desteği

 

 

Okulların kapalı olduğu ve kademeli olarak yeniden açıldığı dönemde bu alt bileşen; K-12 müfredatının dijital içerikleri, pedagojik uygulamalar, COVID-19 risk azaltma materyalleri ve öğretmen eğitiminin geliştirilmesi için satın alınacak danışmanlıkları, malları ve hizmetleri finanse edecektir. Bunlar, online olarak ve TV kanalları üzerinden iletilecektir ve telafi dersleri ve karma öğretim ve öğrenim programlarına yönelik desteği de içerektir. Psikososyal & zihinsel sağlıkla ilgili danışmanlık/rehberlik, risk azaltma ve sosyal mesafe önlemlerine yönelik içerikler hem online olarak hem de TV ve telefon uygulamaları üzerinden iletilecektir. Bu içerikler velileri, öğretmenleri ve öğrencileri hedefleyecektir.

 

Özellikle düşük gelirli ailelerdekiler ve hassas çocuklar olmak üzere COVID-19 nedenli okulların kapanışı ile ilgili olan öğrenim kayıplarını en düşük seviyede tutmak için bu alt bileşen, TV temelli eğitim materyallerini ve bunların iletilmesini destekleyecektir. TV programları özellikle dijital cihazları bulunmayan yoksul haneleri hedeflemektedir. Yaklaşık 2,000 yeni TV videosu, dijital eğitim platformu olan EBA için hâlihazırda geliştirilmiş olan içeriklere dayanarak uygun hale getirilecektir. İşitme engeli olan öğrenciler için, tüm içerikler işaret dili ve altyazı desteği ile hazırlanacaktır. Görme engeli olan öğrenciler için ise tüm içeriklere sesli açıklamalar eklenecektir. Son olarak online ve TV temelli materyaller ve dersler (www.eba.gov.tr web sitesi ve TRT EBA TV üzerinden), okula geri dönüşü desteklemek için öğrenme değerlendirmelerinin, telafi derslerinin ve okul rehberliğinin geliştirilmesini destekleyecektir

 

Bu alt bileşen, MEB’in okulları açma planını destekleyecek ve erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrenciler içinde ayrı mesajlarla düşük gelirli ve hassas bölgelerdeki sosyal destek ve okula

 

 • Cloud Computing and the Sustainability: The Environmental Benefit of moving to the cloud (2010), Accenture, WSP and Microsoft; R.H. Katz, (2009), Tech titans building boom, IEEE Spectrum (Şubat), at http://www.spectrum.ieee.org/feb09/7327 accessed 23 Şubat 2009.

3 Cloud computing and the Sustainability: The Environmental Benefit of moving to the cloud (2010), Accenture, WSP and Microsoft and http://www.scientificamerican.com/article/cloud-computing-saves-energy/

 

yeniden dönüş sürecini finanse edecektir. EBA’da hâlihazırda mevcut olan materyallere (örneğin videolar, uygulamalar, dijital ve görse-işitsel materyaller) eklemeler yaparak, öğretmen eğitimi de dâhil olmak üzere okulların yeniden açılışını desteklemek için ek içerikler uygun hale getirilecek ve geliştirilecektir. Bunlar, her bir eğitim seviyesinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için ilkokullar, ortaokullar ve liselerin müfredat ihtiyaçları ile aynı doğrultuda olacaktır.

 

Alt Bileşen 2.2: Eğitim Yeniliği ve Katılımcı Ekosistem

 

 

Bu alt bileşen, dijital eğitim teknolojilerinin devam etmekte olan geliştirilmesi için güçlü bir işbirliği ve iletişim “ekosistemi” kurmak için gerekli olan fizibilite ve tasarım çalışmalarını, danışmanlıkları, malları, hizmetleri ve küçük yenilemeleri finanse edecektir. Bunun içinde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik materyallerin geliştirilmesini teşvik etmek için “yenilik hibelerinin” kullanımına yönelik bir değerlendirme de bulunacaktır. Öğretmenlere yönelik materyallerin arasında çeşitli multimedya içerikleri, sürekli mesleki gelişim materyalleri, öğretim materyalleri ve pedagojik araçlar bulunacaktır. Öğrencilere yönelik materyaller ise K-12 eğitim seviyesini hedefleyecektir. Acil durum eğitimine yanıta yönelik dijital ve uzaktan eğitim stratejileri ve araçları da geliştirilecektir.

 

Yeni dijital eğitim platformu (bk. bileşen 1.2) ve yenilikçi dijital eğitim materyallerinin geliştirilmesi ayrıca öğrencilerin kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını gerektiren farklı ilgilerini, arka planlarını, cinsiyetlerini ve kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak farklı öğrenci gruplarının eğitim ihtiyaçlarına da fayda sağlayacaktır. Örneğin bu alt bileşen, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) projeleri de dahil olmak üzere belirli ilgi alanları çerçevesinde iletişim kurmaları ve iş birliğinde bulunmalarını teşvik ederek özellikle kız öğrencileri ve kadın öğretmenleri hedefleyen belirli online programları finanse edecektir. Ayrıca yeni dijital eğitim platformu içinde kız öğrenciler için çeşitli kariyerlerde ilerlemelerine yönelik farkındalık, ilgi ve tutku uyandırma hedefiyle müfredat dışı programlara erişim de bulunacaktır.

 

Bu ekosistem, okullara yönelik yenilik ve hizmetleri destekleyecek ve eğitim teknolojisi paydaşlarını ve kullanıcılarını bir araya getirecektir. “Eğitim teknolojisi ekosistemi”nin işletimsel yapısının içinde eğitim teknolojisi yenilikleri için araştırma ve geliştirme sürecini koordine edecek olan “Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi” ve bunun yanı sıra yenilikleri tanımlamak, test etmek ve değerlendirmek için öğretmenler ve okulların bulunmasını sağlayacak bir strateji de bulunacaktır. Öğretmenlerin katılımı, “Mesleki Öğrenme Laboratuvarı” adına sahip olacak ve Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezinin bir birimi ve işlevi olarak düzenlenecektir.

 

Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi, dijital eğitim materyallerinin ve teknolojiklerinin geliştirilmesine ve test edilmesine rehberlik yapacaktır. Yenilik hibelerinin amacı özellikle ürünlerin yüksek maliyetli pilot ve test çalışmalarını desteklemek için Eğitim Teknolojileri alanındaki start-up şirketlerini ve diğer girişimleri teşvik etmektir. Yenilik hibeleri okulları, öğretmenleri ve öğrencileri dijital öğrenme ile bir araya getirmek için ürünlerin, yazılımların ve donanımların test edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla şirketleri, endüstri ortaklarını ve üniversiteleri hedefleyecektir. Başvuru sahiplerinin eğitim teknolojileri zorluklarını ele almak

 

için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri beklenmektedir (örneğin dijitalleştirme, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, engelli/özel eğitime muhtaç öğrencileri destekleme, öğretmenlerin becerilerini artırma, düşük akademik geçmişe sahip öğrenciler için telafi programları ve EMA platformu için yenilikçi işlevler). Ayrıca hibe tekliflerinin içinde işbirlikçiler olarak yenilikçi öğretmenleri içerecek stratejilerin bulunması gerekmekte ve ayrıca yeniliklere okul seviyesinde bağlı olma ve yenilikleri okul seviyesinde değerlendirmeleri gerekmektedir. Yeni eğitim teknolojileri yeniliklerinin okul seviyesinde model testleri içinde öğretmen ve öğrencilerin geri bildirimleri bulunacaktır. Bu geri bildirimler EBA sistemi içinde bulunacak olan bir “huni” değerlendirme sistemi ile gerçekleştirilecektir. Yenilik Hibe programı için fizibilite değerlendirmesinin içinde faydalanıcı grupları, hibe finansman araç türleri, destek miktarları ve uygulama, değerlendirme ve uygunluk kriteri gibi diğer ayrıntılara yönelik kural ve esaslar bulunacaktır. Verilecek olan hibe başvuru sahiplerine göre değişecek fakat 150,000 ABD Dolarını aşmayacaktır. 5 milyon ABD Doları Proje içindeki “yenilik hibeleri” için ayrılacaktır ve ödemeler fizibilite ve tasarım çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanması şartıyla gerçekleştirilecektir.

 

“Mesleki Öğrenme Laboratuvarı (MÖL)” okul seviyesindeki pedagojik ve kurumsal gelişmeleri destekleyecektir. Bunların arasında öğretmen eğitimleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik katkılar bulunmaktadır. Okul aktörleri, yenilik sürecine katkıda bulunurken öğretmenler ve öğrenciler yeni öğretim ve öğrenim materyallerinin değerlendirmesinde bulunacaklardır.1 MÖL stratejileri okul seviyesindeki yenilikleri ve öğretmenler arasındaki bilgi alışverişini destekleyecek ve teşvik edecektir. Bu esnek öğrenme ortamları öğretmen eğitimi ve belirli alanlardaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak fırsatlar sağlayacaktır. Örneğin Proje; kadın öğretmenlerin yeni online uygulamalarını birbirleriyle paylaşmaları için özel online alanlar ve diğer esnek öğrenme ortamları, kız ve erkek öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejiler sağlayacak ve okul liderliği eğitimi seçenek ve olanaklarını tanımlayacaktır. Eğitim teknolojileri ekosistemi uygulamaya geçtikten sonra (Eğitim Teknolojileri Yenilik Merkezi ve MÖL de dahil olmak üzere) bu alt bileşen süreci finanse edecektir.

 

 

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!