CONFERENCE GRANTS 1450 views

GENERAL INFORMATION

Istanbul Research Institute offers a variety of scholarship programs to researchers working on projects related to its departments of Byzantine, Ottoman, Atatürk and Republican-Era studies, and its “Istanbul and Music” Research Program.

Applications can be prepared in English or Turkish. Click here for the Application Form.

The deadline for all applications is August 11, 2019. All awardees are announced by September 15, 2019.

Former fellows of Istanbul Research Institute can re-apply for a grant after five years have passed since their previous fellowship year. Former fellows who received an Istanbul Research Institute grant from 2015 onward are not eligible to apply for a grant in the 2019/2020 academic year.

An applicant is free to apply for more than one type of grant in the same application period, but can be awarded with only one grant.

CONFERENCE GRANTS

Every year, Istanbul Research Institute awards 5 master’s or PhD students or independent researchers a conference grant to support innovative research on Istanbul by enabling them to present papers abroad at conferences/symposia/workshops or to organize a panel at a conference. This scholarship may not be used to support field/archive work necessary for a specific research and not for any other needs (such as tuition payments, purchasing of equipment, etc.). The grant amount for the 2019-2020 academic year is TRY5.000.

Eligibility Requirements

*To be presenting a research paper on Istanbul at a conference/symposium/workshop or other scholarly activity outside of Turkey OR organizing a panel at a conference/symposium/workshop or other scholarly activity outside of Turkey.

*To be registered on a PhD or MA program at a social science or humanities department of a university in Turkey OR to be an independent researcher living in Turkey carrying out advanced research.

Application

  • Candidates are required to submit the following documents, as Word/PDF files, to be reviewed by the Grant Committee not later than August 11, 2019 and send by email to [email protected].
  • If you wish to apply for this grant, please specify (in your e-mail ) that you saw it on vacanciesinturkey.com

Required documents

*Detailed CV

*Student certificate/transcript for MA and PhD students

*Summary of the paper accepted to the event/panel

*Letter of acceptance to the event

Share this job

As manifested through Pera Museum founded in 2005, İstanbul Research Institute is the second significant step in the wide spectrum of culture and arts projects Suna and İnan Kıraç Foundation has pioneered since its establishment in 2003, in the fields of culture, arts, education and healthcare. İstanbul Research Institute continues to exist within the premises of a historical building constructed in Tepebaşı by renowned architect Guglielmo Semprini in the 19th century and renovated by restorer and architect Sinan Genim.

The renowned capital of Roman, Byzantine and Ottoman civilizations, İstanbul is the foremost starting point in discovering its identity as a megalopolis, or “mega city,” shaped over thousands of years, as well as in exploring the diverse cultural geographies surrounding the city. Therefore, İstanbul Research Institute follows the traces of civilization from the center towards the periphery, focusing on the cultural structure and the human profile, including Byzantine, Ottoman and the Republican periods of the İstanbul. In doing so, the Institute aims as its main targets, to develop and support projects in light of these relevant research areas and to organize local and international conferences and other activities, consequently sharing the results with relevant institutions and the public through the media. The Institute aspires to realize its main objectives through the programs of the Byzantine, Ottoman and Republic Studies Sections its holds.

İstanbul Research Institute continues to exist within the premises of a historical building constructed in Tepebaşı by renowned architect Guglielmo Semprini in the 19th century. Aside from its “Gallery,” designed to carry the exhibitions the establishment produces, and the “Atatürk and Republic Studies” Ottoman Studies” and “Byzantine Studies” sections, the institute houses a library accessible to the public, as well as an Information-Documentation Center. Through these sub-divisions, İRI is designed a research institution, which strives to represent İstanbul impeccably on an international platform, while upholding contemporary scientific criteria.

———————————————————————————————————————————

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2007 yılından beri ürettiği projeleri destekleyecek sergiler için düzenlenmiş “Galeri”si, “Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları”, “Osmanlı Araştırmaları” ve “Bizans Araştırmaları” bölümlerinin yanı sıra kamuya açık kütüphanesi ve Bilgi-Belge Merkezi’yle İstanbul’u uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlayan ve çağdaş bilimsel ölçütlere titizlikle sahip çıkan bir araştırma kurumu. Enstitü, Mimar Guglielmo Semprini tarafından XIX. yüzyıl sonlarında Tepebaşı’nda inşa edilmesinin ardından Mimar M. Sinan Genim tarafından renove edilen tarihi bir yapıda hizmet veriyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına damgasını vuran imparatorluklar başkenti İstanbul, hem onun binyıllar içinde biçimlenen “büyük kent” kimliğinin, hem de çevresindeki farklı kültür coğrafyalarının keşfi için atılacak adımların en uygun hareket noktası. Bu nedenle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, merkezden çevreye doğru genişleyen uygarlık izlerini takip ederek Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir süreçte kentin tarihini, kültürel yapısını ve insan profilini araştırmayı, bu amaçla projeler geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefliyor. Enstitü bu ana hedeflerini, kendi bünyesinde oluşturduğu Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerinin çalışma programları doğrultusunda gerçekleştiriyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2003 yılından beri kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın, 2005’te açılan Pera Müzesi’yle başlattığı geniş kapsamlı bir kültür-sanat projesinin ikinci önemli adımı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla işbirliği yapmak da yer almaktadır.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Sponsored Link

Domain names for just 88 cents!