Refugee Rights Turkey – Mülteci Hakları Merkezi 1238 views

Refugee Rights Turkey - Mülteci Hakları Merkezi

Refugee Rights Turkey is an independent NGO based in Istanbul that provides specialized legal counselling and assistance services to refugees and asylum seekers in Turkey; delivers trainings, reference materials and other types of expertise support to lawyers and legal practitioners on refugee law and Turkish asylum procedures; advocates for improvements in Turkey’s asylum legislation and policies in line with international standards; and engages local communities and public opinion to encourage solidarity and positive attitudes towards persons escaping war and persecution and seeking legal protection and long term integration in Turkey.

‘Mülteci Hakları Merkezi’ savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi Istanbul’dadır.

 

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form