Scholarship

Sabancı Vakfı Burs Başvuruları Başladı

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir. HeryılYükseköğretimKurumlarıSınavında(YKS)üstünbaşarıgösterenöğrencileresağlanan“ÜniversiteyeGirişBursu”dışındayineYKS’deüstünbaşarıgösterenveSabancıVakfıtarafındanbelirlenen“KalkınmadaÖncelikliİllerdekiLiselerdenMezunÖğrenciler”ile“EngelliÖğrencilere”deburssağlanmaktadır.Ayrıca,VİSTATurizmveSeyahatA.Ş.’ninşartlıbağışıile“SabancıVakfı-VistaBursu”uygulanmaktadır.Şartlıbağışçılartarafındanbelirlenenkriterleregöreverilenburslariçin“DiğerBurslar”sayfasınıziyaretedebilirsiniz. Kuruluşyılı1974’tenbugünekadar48.000’denfazlabursverenSabancıVakfıbursprogramınaheryıl400yeniöğrencieklemekte,eskibursiyerlerilebirlikteyıllıkbursiyersayısı1.500’eyakınolmaktadır. Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir. Başvuru için tıklayın

Continue reading

Marie Sklodowska Curie Fellowship Programme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktör Yardımcısı Mikhail Chudakov’un, nükleer bilim ve teknoloji, nükleer emniyet ve güvenlik, yayılmanın önlenmesi alanlarında kariyer yapmayı isteyen genç kadınlar için UAEA tarafından sağlanması planlanan“IAEA Marie Sklodowska Curie Fellowship Programme”​başlıklı burs programı Dış İşleri Bakanlığının ilgi yazısı ile bildirilmektedir. İlgi yazıda, UAEA Genel Direktörü tarafından başlatılan programın sözkonusu çalışma alanlarında yaklaşık 100 genç kadın

Continue reading

Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

Jean Monnet Burs Programının 2021-2022 akademik yılına ilişkin başvurular 9 Eylül 2020 tarihinde başlamıştır. Başvurular 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2021-2022 akademik yılında yaklaşık160 kişiyeburs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık

Continue reading

Chevening Burs Programı 2021/2022 dönemi Türkiye başvuruları açıldı

Chevening Burs Programı 2021/2022 dönemi Türkiye başvuruları açıldı ve 3 Kasım 2020’da Birleşik Krallık saatiyle 12:00’de sona erecek. Chevening Bursu Neleri Kapsar? Okul Ücreti (MBA için üst limit 18.000£) Aylık yaşam masrafları Birleşik Krallık’a gidiş-dönüş seyahat ücreti Varış ödeneği Eve dönüş ödeneği Vize ücreti Göçmenlik Sağlık Hizmetleri Birleşik Krallık’taki Chevening etkinliklerine katılmak için seyahat ödeneği Chevening bursu için tüm başvurular, https://www.chevening.org/apply/ adresinden

Continue reading

Doktora Tezi Araştırma Bursu

Burs Adı Visiting Student Researcher Burs Başlangıç Dönemi 2021-2022Akademik Yılı Güz Dönemi Burs Süresi Bir akademik yıl (9 ay) Burs Tutarı Bir akademik yıl için 50,000 ABD Doları’na kadar burs imkanı: Eğitim ücreti ve masrafları Aylık yaşam masrafı ödemesi (gidilecek şehre bağlı olarak hazırlanan bir çizelge üzerinden belirlenmektedir) 1000 ABD Doları kitap masrafı ve 350 ABD Doları yerleşme masrafı ASPE

Continue reading

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı Bursu

Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Programı, kariyerlerinin başındaki (7 seneden fazla öğretmenlik deneyimiolmayan) İngilizce Öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere yönelik dokuz ay süreli bir burs programıdır. İlgili diğer alanların listesi için lütfentıklayınız. FLTA Programı, ABD’deki üniversitelerin yabancı dil eğitiminin kalitesini arttırmanın yanı sıra, yabancı ülkelerden gelen İngilizce öğretmenlerinin öğretim becerilerinigeliştirmelerine, İngilizce dil seviyelerini yükseltmelerine ve Amerikan toplumu ve

Continue reading

The U.S. Embassy Grants Program

The U.S. Embassy in Ankara announces its country-wide Grants Program. Funding is available to support projects that address one or more of the followingkey bilateral themesbelow. For each project, we encourage applicants to consider developing programs for Turkish participants from any or all age groups, to include educational audiences, such as teachers and students, from elementary school through university and

Continue reading

Yeşilay’dan Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Fırsatı

Yeşilay’ın üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışmalarını desteklediği yüksek Lisans ve doktora öğrenci bursu başvuru tarihleri, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Eylül 2020’ye uzatıldı. Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana

Continue reading

Hubert H. Humphrey Burs Programı Başvuruları Açıldı

Hubert H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerlerinin ortasında, kamuya hizmet veren bir kurumda çalışan, liderlik özelliklerine sahip ve profesyonel gelişime açık yönetici, planlamacı ya da uzmanların başvuru yapabileceği bir burs programıdır. Programın akademik ve profesyonel gelişim olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Humphrey bursiyerleri, misafir edildikleri üniversitelerde takip ettikleri lisansüstü seviyedeki özel çalışma programlarının yanı sıra, mesleki ziyaretler,

Continue reading

Yeşilay’dan Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Fırsatı

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana

Continue reading

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info

Vacancies in Turkey (ViT)

[email protected]

Contact Form

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs

Worldwide NGO UN Tenders & Jobs